HIIHTOLADUT

Ylivieskan päähiihtoladut:

• Liikuntapuiston-Koivukallion hiihtolatu 8,5km (valaistu)
• Huhmarkallion hiihtoladut 3km (vaativa) ja 4km (helppo) (molemmat reitit valaistu)
• Yhdyslatu Salmiperä-Joonaala-Huhmari (valaisematon)


Ylivieskan puisto-ja koulujen ladut


• - Kiviojan hiihtolatu
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Vähäkankaan hiihtolatu
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Raudaskylän lähiliikuntapaikan hiihtolatu
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Katajan hiihtolatu
 kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla
• Rahkolan hiihtolatu
 kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla
• Ojakylän hiihtolatu(valaistu)
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Niemelän hiihtolatu
 kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla
• Rannan hiihtolatu
 kunnossapito ainoastaan koulujen hiihtoviikoilla
• Kaisaniemen valaistulatu (valaistu)
 viikonloppuisin kunnossapidetään tarvittaessa(lumisade)
• Kekan lenkki
 kunnossapidetään runsaalla lumella
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Männistön valaistulatu
 viikonloppuisin kunnossapidetään tarvittaessa(lumisade)
• Isokosken valaistulatu
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa
• Safarin latu
 viikonloppuisin ei kunnossapitoa


Hiihtolatujen varrella olevat Laavut/Kodat


-Liikuntapuisto-Koivukallion reitin varressa on Koivukallion laavu. Laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta lähdettäessa n.4km.
-Yhdyslatu Salmiperä-Joonaala-Huhmari reitin varrella on Kivinevan laavu, Joonaalan kota ja Rämekummun laavu. Kivinevan laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta n.4,5km ja Huhmarista n.12,5km. Joonaalan kodalle on matkaa Liikuntapuiston
parkkialueelta n.8km ja Huhmarista n.9km. Rämekummun laavulle on matkaa Liikuntapuiston parkkialueelta n.13km ja Huhmarista 4km.

Päähiihtolatujen hoito-ja kunnossapito


Kunnossapidontilanteen voi katsoa reaaliaikaisesta seurantajärjestelmästä. Klikkaa tästä! GPS-paikantimen avulla latureitti kuittaantuu kunnostetuksi ja reitin kunnostus kirjautuu järjestelmään kokonaisuudessaan, kun latukalusto liikkuu merkittyjen pisteiden läpi.
Ladut kunnostetaan pääsääntöisesti joka toinen päivä, mutta säätilanteesta riippuen (lumisade) tarvittaessa päivittäin. Vähäistä lumikertymää, alle 4cm ei erikseen kunnosteta.
Hiihtokauden alussa latupohjien tamppaus aloitetaan heti lumisateiden jälkeen. Ladut ajetaan ja kunnostetaan koneellisesti mönkijä/kelkka+latujyrsin-yhdistelmällä tai latukoneella, riippuen lumitilanteesta. Lumen määrän ollessa vähäinen latu kunnostetaan mönkijä/kelkka+latujyrsin-yhdistelmällä, lumimäärän kasvaessa latuja kunnostetaan latukoneella. Turvalliseen perinteisen ladun vetoon vaaditaan n. 10 cm tiivistettyä lumikerrosta. Ladun höylääminen ja luistelu baanan tasaaminen edellyttävät aina latupohjan murskaamista. Vähäisen lumikerroksen murskaamista vältetään, koska se nostaa epäpuhtauksia reittipohjasta.
Epätasaisella rakentamattomalla yhdysladulla (Salmiperä-Joonaala-Huhmari) tarvitaan lunta huomattavasti enemmän kuin tasatuilla, rakennetuilla latureiteillä (Liikuntapuisto-Koivukallio ja Huhmarkallion ladut).
Lämpötilan lauhtuessa lähelle nollaa tai plussan puolelle ladun ajoa vältetään jääkelin syntymisen estämiseksi.


Päälatujen kunnossapidon hoitaa kaupungin kilpailuttama urakoitsija, joka toimii kuntatekniikan palveluiden alaisuudessa. Kaikki latujen kunnossapitoa koskeva palaute kuntatekniikan palautenumeroon 044 5294118

Puisto-ja koululatujen kunnossapidosta vastaa kuntatekniikan palvelut. Kaikki latujen kunnossapitoa koskeva palaute kuntatekniikan palautenumeroon 044 5294118

Latukartta


Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki