Ylivieskan kaupunki


Ylivieskalehti 2013
Yleisen alueen lohkominen

Yleisen alueen lohkominen

Yleinen alue on kiinteistö, joka muodostetaan yleisen alueen lohkomisessa ja merkitään yleisten alueiden rekisteriin.

Yleinen alue on asemakaavassa käyttötarkoitukseltaan määrätty katu, tori, puisto, urheilualue, retkeily- tai loma-alue, vaara-alue, erityisalue (esim. muuntamot) ja vesialue. 

Katualue

Kaupunki saa omistukseensa ensimmäisen asemakaavan mukaisen katualueen yleisen alueen lohkomisella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 94§).

Katualueen osalla on maanomistajalla ensimmäisen asemakaavan mukainen ilmaisluovutusvelvollisuus. Maanomistaja joutuu luovuttamaan maata ilmaiseksi katuun enintään 20% asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai enintään saamansa rakennusoikeuden verran. Tämän ylimenevästä osasta on kaupunki korvausvelvollinen.

Kaupunki saa ottaa ja kaupungin pitää ottaa ensimmäisen asemakaavan mukainen katualue haltuunsa viimeistään silloin, kun sitä aletaan rakentamaan. Alueella olevat rakennukset, puut, istutukset ym. pitää ensin kaupungin lunastaa. 

Katualueeseen kuuluvan maan kaupunki saa ottaa haltuunsa, kun lunastustoimitus on pantu vireille.

Viimeksi päivitetty: 10.03.2013
JulkisetArkisto