Etusivu Hallinto ja talous Tietosuojaselosteet

Tietosuoja Ylivieskan kaupungilla

Suurin osa Ylivieskan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Suurin osa Ylivieskan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterinpitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Ylivieskan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Henkilön (rekisteröidyn) oikeudet

Alle on koottu rekisteröidyn oikeuksia. Halutessasi voit tutustua uuteen tietosuoja-asetukseen kokonaisuudessaan tästä.

Tiedonsaantioikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä mitä, miksi ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Art13 (Art14)

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  • Jos rekisteröity ei halua hänen tietoja käsiteltävän, tulee toiminta hänen osalta keskeyttää, kunnes käsittelyn laillisuus on varmistettu. Art18

Oikeus tietojen korjaukseen

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tai epätarkka tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Art16

Oikeus tulla unohdetuksi

  • Rekisteröidyllä on oikeus perustellusta syystä vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. Art17

Oikeus päästä tietoihin

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli niitä käsitellään, rekisteröidylle on annettava jäljennös näistä tiedoista. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisen tai laajan tietopyynnön määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Art15

Vastustamisoikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. Art21

Tieto loukkauksista

  • Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Art34

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Art77

Oikeuksien käyttäminen

Ylivieskan kaupunki huolehtii siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa paikan päällä tapahtuvaa asiointia, mikäli tietoihin ei päästä käytössä olevan sähköisen palvelun kautta. Sähköinen palvelu, esimerkiksi Suomi.fi:n kautta, vaatii vahvaa tunnistautumista pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, jotta rekisteöity voidaan tunnistaa luotettavalla tavalla.

Esimerkkejä henkilötietojen käytöstä

Ylivieskan kaupunki käyttää henkilötietoja joko lakiin perustuvilla oikeuksilla esimerkiksi opetuksen järjestämiseksi tai pyytää henkilötietoja (suostumus) asiakkuuden perusteella esimerkiksi kirjastokortin myöntämiseksi.

Turvallisuus

Henkilötietoja käytetään sen palvelun toteuttamiseksi, joihin ne on annettu. Tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. ATK:lla käsiteltäviin henkilötietoihin käytetään modernia tietotekniikkaa, joka on suojattu nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Kaupungin tietosuojaselosteet

Asiakirja- ja tietohallinto

Hallinto

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Kirjastopalvelut

Kulttuuripalvelut

Liikuntapalvelut

Lukio

Nuorisopalvelut

Perusopetus

Tekninen palvelukeskus

Työllistämispalvelukeskus TOIVO

Varhaiskasvatus

Ylivieskan seudun kansalaisopisto

Ylivieskan seudun musiikkiopisto

Ylivieskan kaupungin tietosuojavastaava

Kimmo Pelkonen
tietohallintopäällikkö

etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
puh. 044 4294 371

Ohjeet ja lomakkeet

Tietosuojaselosteen täyttöohjeetpdf, 15 kb

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöpdf, 217 kb

Rekisteritietojen korjausvaatimuspdf, 397 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki