Tonttijako

Asemakaava-alueen mukainen tontti on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen rakennuskiellossa, kunnes tontti on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisena rekisteröity kiinteistörekisteriin.
Rekisteröiminen taphtuu pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen seurauksena. Jotta lohkominen voidaan tehdä, tulee alueella olla voimassa tonttijako.

Tonttijaossa osoitetaan se, miten asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi.
Tonttijaon tekemisestä tulee maanomistajan jättää hakemus Maankäyttöyksikölle.

Se, mitä edellä on sanottu tonttijaosta, koskee myös tonttijaon muuttamista. Tonttijaon laatimisessa kuullaan aina maanomistajia.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki