Kotiseutuarkisto

Kaupunginarkiston yhteyteen on sijoitettu kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne. Tarkoitus on saada ne säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että ne palvelevat yleisen ja paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.12.1984 Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry:n hallussa olleen Puuhkalan kotiseutumuseon vastaanottamisen Ylivieskan kaupungin omistukseen. Tässä yhteydessä on myös Ylivieskan Kotiseutuyhdistys ry:n keräämä Puuhkalan kotiseutumuseolla säilytyksessä ollut asiakirja-aineisto luovutettu kotiseutuarkistoon.

Kotiseutuarkisto käsittää noin 200 eri arkistokokonaisuutta. Aineiston tiedot on viety valtakunnalliseen kotiseutuarkistojen Arvi-tietokantaan.

Kotiseutuarkiston arkistonmuodostajien luettelo:

Arkistoluettelot ovat nähtävillä kaupunginarkistossa sekä kulttuuritoimistossa.

Asiakirjaluovutusten vastaanottamisesta päättää arkistosihteeri. Luovutuksista laaditaan luovutussopimus,pdf, 30 kb jota ilman asiakirjoja ei vastaanoteta kotiseutuarkistoon. Kulttuuritoimen museosihteeri vastaa luovutettujen asiakirjojen järjestämisestä ja hoitaa tieto- ja tutkijapalvelun.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki