Etusivu Kirjasto Palvelut Käyttösäännöt ja maksut

Asiakkailta perittävät maksut

Kopiot ja tulosteet

Ylivieskan kaupunginkirjastossa peritään asiakkailta 24.10.2012 alkaen kopioista seuraavat maksut:

 • A4-koko, mustavalkoinen, yksipuolinen 0,20 €
 • A4-koko, mustavalkoinen, kaksipuolinen 0,30 €
 • A4-koko, värikopio, yksipuolinen 0,50 €
 • A4-koko, värikopio, kaksipuolinen 0,90 €
 • A3-koko, mustavalkoinen, yksipuolinen 0,40 €
 • A3-koko, mustavalkoinen, kaksipuolinen 0,70 €
 • A3-koko, värikopio, yksipuolinen 1,00 €
 • A3-koko, värikopio, kaksipuolinen 1,90 €

Tietokoneelta tulostettaessa mustavalkoinen A4- tuloste maksaa 0,20 €/tulostuskerta.

Varaus- ja kaukopalvelumaksut

 • Aineiston varaaminen Tiekkö kirjastoista on ilmaista
 • Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-kirjastoista sekä erikoiskirjastoista pyydetyistä kaukolainoista peritään lähettävän kirjaston pyytämä maksu (n. 10 €)

Muut maksut

 • Uusi kortti: aikuiset 3 €; alle 15-v. 1,50 €
 • Muovikassi 0,20 €
 • Myöhästymismaksut ks. Käyttösäännöt

Pääkirjastossa ja kirjastoautossa voi maksaa vain käteisellä.

Käyttösäännöt

Käyttäjän oikeudet

Ylivieskan kaupunginkirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä mahdollisuuden käyttää kirjaston palveluja, tiloja ja kokoelmia maksutta. Kirjastoa voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Kirjastokortti annetaan kaikille, alle 15-vuotiaille vanhempien kirjallisella luvalla. Lainaajaksi aikovan on todistettava henkilöllisyytensä henkilökortilla tai vastaavalla todistuksella. Kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan kaikista kirjaston palvelupisteistä ja Tiekkö-kirjastoista.

Lainausaika

Pääkirjastossa:

 • kirjoilla, nuoteilla, kirjallisilla äänitteillä ja kielikursseilla 28 vrk.
 • kysytyillä uutuuskirjoilla, kurssikirjoilla, sanoma- ja aikakauslehdillä (uusinta numeroa ei lainata), musiikkiäänitteillä (äänilevyt ja -kasetit) sekä cd-romeilla 14 vrk
 • kuvatallenteilla (videot, DVD-elokuvat) 7 vrk

Kirjastoautossa:

 • kaiken kirjastoaineiston laina-aika on 28 vrk
Lainan uusiminen

Lainan voi uudistaa, ellei siitä ole varausta. Kirjastoaineistoa voi varata. Asiakas voi jättää kerralla enintään 20 varausta.

Käsikirjastoaineistoa voidaan lainata yö- ja viikonloppulainaksi. Yö- ja viikonloppulaina voidaan lainata viimeisen aukiolotunnin aikana, ja se on palautettava kirjastoon seuraavana aukiolopäivänä ensimmäisen aukiolotunnin aikana.

Kaukolainat

Kaukolainaksi voi tilata aineistoa, jota ei ole Ylivieskan kaupunginkirjastossa. Varaaminen Tiekkö kirjastoista on ilmaista. Tieteellisten, yliopistojen ja eräiden muiden kirjastojen kaukolainasta peritään lähettävän kirjaston pyytämä maksu (n. 10 e).

Hankintaehdotukset ja aloitteet

Asiakkaiden hankintaehdotukset kirjaston kokoelmien kehittämiseksi johtavat hankintaan, jos ne ovat lautakunnan hyväksymän hankintaohjelman mukaisia. Asiakkaat voivat jättää myös muita aloitteita ja esityksiä kirjaston henkilökunnalle tai lautakunnalle.

Käyttäjän velvollisuudet

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja sen omistaja vastaa kortistaan ja kortilla lainatusta aineistosta. Holhooja vastaa alle 15-vuotiaan lainoista.

Osoitteen- ja nimenmuutoksista sekä kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Kadonneen kortin tilalle voi lunastaa uuden kortin. Toinen kirjastokortti ja seuraavat kirjastokortit maksavat aikuisilta 3 euroa ja alle 15-vuotiailta 1,50 euron.

Kirjastokortin puuttuessa lainaaminen on mahdollista, mutta lainaajatietojen tarkistaminen maksaa 1 euron kaikilta.

Asiakkaan vastuu

Lainattu aineisto on palautettava eräpäivään mennessä. Myöhästymismaksu näkyy lainaajatiedoissa, kunnes maksu on suoritettu.

Käyttäjä menettää lainausoikeutensa, jos hän kehotuksista huolimatta jättää lainan palauttamatta ja korvaamatta. Lainauskielto tulee voimaan heti velan määrän noustessa 17 euroon. Lainauskielto on voimassa, kunnes asiakas on maksanut kertyneet myöhästymismaksut, palauttanut aineiston tai maksanut laskun.

Samanaikaisesti lainaajalla voi olla enintään 50 kirjaa, 7 videota, 7 DVD-levyä, 10 cd-levyä, 5 cd-rom-levyä ja 25 lehteä.

Myöhästymismaksut

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään asiakkaalle 2 palautuskehotusta:

 • 1. kehotus lähetetään 10 päivän kuluttua eräpäivästä.
 • 2. kehotus lähetetään 20 päivän kuluttua eräpäivästä.
 • Varattujen kirjojen myöhästymisestä lähetetään maksuton huomautus heti eräpäivän jälkeen.

Palautuskehotuksesta peritään 1 euro kaikilta.

Myöhästymismaksua peritään 20 päivän kuluttua eräpäivästä 0,10 euroa lainatulta yksiköltä. Myöhästymismaksu nousee 0,10 eurolla jokaiselta seuraavalta myöhässä olevalta päivältä, enintään 4 euroon lainatulta yksiköltä.
Myöhästymismaksu koskee yhtäläisesti kaikkea kirjastoaineistoa.

Myöhästymismaksua peritään asiakkaalta kerralla enintään 17 e.
Myöhästymismaksua peritään vain aikuisasiakkailta (15 vuotta täyttäneiltä).
Asiakkaalle lähetetään lasku, kun eräpäivästä on kulunut 50 vrk.

Aineiston korvaaminen

Korvauksena lainatun aineiston kadottamisesta tai turmelemisesta peritään kirjan, äänitteen, videotallenteen tai muun aineiston käypä hinta.

Käyttösääntöjen soveltaminen

Käyttösäännöt koskevat pääkirjaston ja kirjastoauton käyttäjiä, mutta siirtokokoelmien käyttöön sovelletaan eri ohjeita. Muiden Tiekkö-kirjastojen käyttösäännöt poikkeavat joiltakin osin näistä säännöistä.

Kirjastotoimenjohtaja päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä asiakaspalvelussa sovellettavista maksuista sivistyskeskuksen johtosäännön mukaan.

Asiakaspalvelusta työvuorossa vastaavalla kirjastovirkailijalla on oikeus kieltää käyttösääntöjä rikkovalta asiakasmikrojen käyttö lyhyeksi ajaksi. Pitemmistä käyttökielloista päättää kirjastotoimenjohtaja.

LAUTAKUNTA 21.11.2001 § 158, muutettu 12.2.2003 § 19 ja 26.3.2003 § 1.4.2003 § 40 ja 12.5.2004 § 63 ja 4.10.2006 §.

Muutetut käyttösäännöt voimassa 3.11.2006 alkaen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki