Etusivu Tekniset palvelut Kouluhankkeet Kouluhankkeen kysymys- ja vastauspalsta

Kysymyksiä ja vastauksia Ylivieskan elinkaarikoulujen rakennushankkeesta

Lukuvuoden 2019-2020 on saanut esittää kysymyksiä Ylivieskan elinkaarikoulujen rakennushankkeesta. Kysymyksiä on kerätty esim. Wilman kautta oppilailta ja oppilaiden vanhemmilta. Tässä vastauksia rakennusteknisiin kysymyksiin.

Kysymyksiä voi yhä edelleen lähettää koskien elinkaarikoulujen rakennushanketta osoitteessa

https://forms.gle/fXD5EDZKeFsmqd6W6

Aihepiiri Kysymys Vastaus
Rakentamisen aikataulu
Milloin valmis? Koulut valmistuvat kesällä 2021 ja koulutyö alkaa syksyllä 2021
Rakentamisen kosteussuojaus
Rakennetaanko koulu huolellisesti ettei vesivahinkoja synny heti alkumetreillä esim. putkivuotoja niin että vesi valuu koulun sisälle.

Ylivieskan koulujen putkityöt tehdään paikallisella motivoituneella ja koulutetulla henkilökunnalla. Heillä on käytössään parhaat saatavilla olevat materiaalit ja työkalut sekä osaava paikalla oleva työnjohto. Monivaiheinen laadunvarmistus luo vankan pohjan virheettömään lopputulokseen.

Miksi kouluja ei ole huputettu rakentamisen aikana?

Huputettava sääsuojaus ei ole rakentamisessa ainoa keino rakennuksen suojaamiseksi kosteudelta. Jokaiselle työmaalle laaditaan nykyisin kosteudenhallintasuunnitelma, jossa kosteudenhallintaan juuri kyseisellä työmaalla tunnistetaan soveltuvat keinot. Rakennushankkeella on myös valvoja, joka on tietoinen suunnitelmasta ja seuraa säännöllisesti toteutusta työmaalla. Lisäksi hankkeessa noudatetaan Kuivaketju10-toimintamallia, jonka pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. Malli sisältää hyvän rakennustavan mukaiset kosteudenhallinnan menettelytavat kaikille hankkeen osapuolille rakennuksen suunnittelusta ylläpitovaiheeseen asti.

Kosteudenhallinnan keinoja ovat esimerkiksi rakennusmateriaalien suojaaminen työmaalla kosteudelta niiden varastoinnin ajaksi sekä se, että rakenteiden kuten betonin annetaan kuivua riittävästi, ennen kuin sen päälle asennetaan muita materiaaleja. Rakennuksen kuivumista seurataan rakentamisen aikana erilaisin mittausmenetelmin ja pinnoituksissa noudatetaan tuotteille asetettuja raja-arvoja. Kun rakennuksen vaippa suljetaan ja rakennuksen sisälle laitetaan lämmitys päälle, myös tämä edistää rakennuksen rakenteiden kuivumista. Rakennusten julkisivut puolestaan suunnitellaan siten, että rakenteet ovat tuulettuvia, jolloin ilma pääsee kiertämään julkisivumateriaalin ja seinärakenteen välissä ja mahdollinen kosteus pääsee poistumaan rakenteesta.
Sisäilma
Onko koulun ilmastointi täydellinen sen valmistuttua ettei koululaisten tarvitse kärsiä huonosta sisäilmasta?Ylivieskan koulujen ilmanvaihdon suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on terveellinen ja turvallinen sisäilma. Ilmanvaihto toteutetaan tarpeenmukaisena, jolloin kuormituksen kasvaessa tehoa kyetään lisäämään. Toimivan ilmanvaihdon kulmakivi on koko elinkaaren jatkuva ylläpito. Järjestelmä pidetään puhtaana, sitä ei sammuteta koskaan ja sitä ohjataan etähallittavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka raportoi kaikki poikkeamat 24/7 toimivaan kiinteistövalvomoon. Mahdollisiin virhetilanteisiin kyetään puuttumaan viipymättä. Sisäilman laatua parantaa myös elinkaarihankkeen periaatteisiin liittyvä huolellinen siivous.
Koulujen turvallisuus
Paloturvallisuus ja muut ulkoiset uhat? Onko tiloja niin sanotusti osastoitu palo-ovilla? Kouluihin on tehty palotekninen tarkastelu ja suunnitelma yhteistyössä paikallisten rakennus- ja paloviranomaisten kanssa. Palo-osastojen rajoilla kulkuaukot on rajattu palo-ovilla.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki