Oppilashuolto ja oppilaan hyvinvointi

Oppilaan henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi on tärkeä asia niin oppilaalle itselleen kuin hänen vanhemmilleen ja kouluhenkilökunnalle. Hyvinvoinnin edistämiseksi toimii koko kouluhenkilöstö, mutta erityisesti kouluterveydenhuolto sekä oppilashuolto.

Oppilashuoltotyö on osa perusopetuksen toimintaa kouluilla. Se on myös osa koulu-terveydenhuoltoa, sosiaalityötä ja terapiakeskuksen (perheneuvola, mielenterveys-työ, A-klinikka) työtä.

Oppilashuoltoon kuuluvat myös koulukuljetukset sekä kouluruokailu. Oppilaan hyvinvoinnin edistämistä on myös aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Koulun oppilashuollosta ja siinä toimivista henkilöistä tiedotetaan huoltajille joka syksy vanhempainilloissa ja koulun tiedotteissa.

Lasten huoltajilla, lapsilla ja koulun henkilökunnalla on mahdollisuus saada tukea erilaisiin lapsen kasvuun liittyviin asioihin myös koulussa. Koulun oppilashuollon tavoitteena on tukea kaikkien oppilaiden koulunkäyntiä, edistää oppilaan hyvinvointia ja turvata niin fyysinen kuin psyykkinenkin kasvu ja kehitys.

Oppilashuollon tavoitteiden toteutumisesta ja sen kehittämisestä huolehtivat kaikki kouluyhteisön jäsenet. Yhteistyötä tehdään lisäksi sekä kaupungin että seura-kunnan nuorisotyön kanssa. Tämän laajan, koko kouluyhteisöä velvoittavan tehtävän apuna kouluissamme toimivat oppilashuoltoryhmät.

Lähde: http://www.minedu.fi/julkaisut "Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto."

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki