Koulujen sosiaalityö

Koulujen sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin ja lasten eri elämäntilanteisiin liittyvissä vaikeuksissa, esimerkiksi kun oppilaalla on paljon poissaoloja koulusta tai ihmissuhde-, mielenterveys- tai päihdeongelmissa. Myös kodin ja koulun yhteistyöasioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Tavoitteena on tukea koulun opetus- ja kasvatustyötä ja turvata oppilaiden koulunkäynnin sosiaaliset edellytykset sekä edistää heidän kasvuaan, kehitystään ja toimintakykyään.

Kuraattoritoiminnan tehtävänä on myös tukea opettajia ja koko kouluyhteisöä koulussa esiintyvien vaikeiden tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Kuraattoritoiminta on erityisesti oppilaan ja perheiden tukemista. Se on yhteistyötä vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan muuhun sosiaaliseen verkostoon kuuluvien tahojen kanssa.

Kuraattorin tulee osallistua koulun opetussuunnitelmatyöhön ja erityisopetuksen oppilaiden opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja seurantaan.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki