Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu kansanterveyslain mukaisesti perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta sekä oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito. Kouluterveydenhuolto toteutuu koulun tiloissa ja pääosin koulupäivän aikana.

Oppilaiden määräaikaistarkastukset ja muut käynnit kouluterveydenhuollossa ovat osa koulutyötä. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvointi ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Oppilaan henkilökohtaisen terveydentilan toteaminen on laajentunut hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseksi seuraamiseksi, arvioimiseksi ja tukemiseksi.

Lisätietoja: terveydenhoitajat, terveyskeskus p. 08 419 5100

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki