Päivärinnan koulun erityisopetus, joustavat opetusryhmät

Oppilaan opiskelua tuetaan kolmella eri tukimuodolla: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen tarvetta arvioidaan jokaisen oppilaan kohdalla erikseen. Tuen muotoja ovat tukiopetus, oppilaan ohjaus ja erityisopetus. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma ja annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetusryhmiä voidaan muunnella joustavan opetuksen mukaisesti yhdessä luokanopettajien ja erityisopettajien kanssa.

Koulumme erityisluokanopettaja tai kiertävä erityisopettaja tukevat tarpeen mukaan oppilaan oppimista lukemisessa, kirjoittamisessa ja puhumisessa 1-6 luokkien aikana. On tarkeää, että lapsi saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua oppimisvaikeuksiinsa.

Opettajan ja vanhempien yhteistyö on erityisen tarpeellista, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen avun.

Yhteistyössä eri tukimuotojen järjestämisessä ovat mukana oppilas, huoltajat, opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä oppilashuoltotyö.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki