Päivärinnan koulun oppilashuolto

Koulussamme on uuden lain mukaan YHR yhteisöllinen oppilashuolto ja se kokoontuu koulukohtaisesti. Oppilaskohtaisia perhepalavereita sovitaan tarpeen mukaan lapsen ja huoltajan kanssa (monialainen aiantuntijaryhmä). Osallistujat palaveriin mietitään oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa tapauskohtaisesti. Palaverissa perheen lisäksi voivat olla kouluterveydenhoitaja / erityisopettaja / koulukuraattori / rehtori / koulun opettaja / psykologi / sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on oppimisen turvaaminen, terveyden edistäminen sekä kodin- ja koulun yhteistyön tukeminen ongelmatilanteissa. Koti ja koulu yhdessä - lapsen parhaaksi!
Toivomme, että otatte rohkeasti yhteyttä lapsenne asioissa opettajaan, kouluun.

Terveydenhoitaja
on koululla kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin.Terveydenhoitaja Virpi Kantolan tavoittaa puh. 040-6355030 (ti+ to) ja muulloin terveyskeskuksesta puh. 08-4195102.

  • Alakoulujen yhteinen kuraattori on Mervi Perttula puh. 0406359885
Ylivieskan kaupungissa on yhteinen oppilashuollon suunnitelma.

Oppilashuoltoa on myös koulukuljetusmahdollisuus tarvittaessa.
Ravitseva ja monipuolinen koululounas on osa oppilashuollon toimintaa.
Päivärinnan koulun ravintola TRIOLI on viihtyisä tila kouluruokailuun. Hyvät ruokatavat ovat tärkeitä opeteltavia asioita ja samalla opitaan maistamaan uusia ruokia.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki