YKSILÖLLISYYTTÄ TUKIEN, YHTEISÖLLISYYTEEN KASVAEN

Rahkolan koulu on alakoulu, jossa toimii lukuvuonna 2017-18 esiopetus, kahdeksan yleisopetuksen luokkaa ja kolme pienluokkaa. Koululla on omaa iltapäivätoimintaa. Koulu sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa. Ylivieskan Lukio toimii samassa pihapiirissä. Oman elementtinsä kouluympäristöön luo myös koulun läheisyydessä virtaava Kalajoki.

Koulumme pyrkii lasta tukeviin toimintatapoihin, jotka ohjaavat häntä löytämään omat kykynsä, vahvuutensa ja tapansa toimia, jotta hänen itsetuntonsa vahvistuisi ja hän pystyisi toimimaan yhteisönsä jäsenenä. Kunnioitamme perinteitä, mutta vastaamme hanakasti uusiin haasteisiin.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki