Etusivu Kulttuuripalvelut Ajankohtaista Kulttuuristartti-hanke on käynnistynyt

Ajankohtaista

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Kulttuuristartti -hankkeessa kehitetään toimintamallia 13 kunnan alueella, jossa kohderyhmänä ovat ei-osallistujat. Hankkeessa eri väestöryhmiä osallistetaan yhteisötaiteen eri keinoin. Tavoitteena on mallintaa käynnissä oleva kokeilu valtakunnalliseksi.

Kulttuuristartti - Luovien kokeilujen kautta osallistujaksi

Kulttuurikokeilut ja niiden pohjalta luotava suunnitelma vastaavat alueen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen puhutella aiempaa laajempaa yleisöä, ja kuntien tarpeeseen tukea kulttuuritoimijoita hyvinvointityössä. Alueella ei ole tällä kulttuuritoimijoiden yhteistä osallistamissuunnitelmaa, eikä asukkaiden osallistamista ole tehty järjestelmällisesti.

Uudet toimintamallit leviävät alueellisesti mukana olevissa kunnissa, valtakunnallisesti mukana olevien tahojen maan laajuisen toiminnan avulla ja kansainvälisesti mukana olevien toimijoiden aktiivisen kansainvälisen toiminnan avulla. Osallistamissuunnitelma luo pohjan uusien käytäntöjen pysyvyydelle ja kulttuuripalveluiden kävijälähtöiselle kehittämiselle myös jatkossa.

Hakija / hankkeen hallinnoija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
Osatoteuttaja: Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Yhteistyötahot: Ylivieskan kaupunki ja Kärsämäen kunta

Kohderyhmä: Kulttuuripalveluiden ulkopuolelle aiemmin jääneet kuntien asukkaat
Aikataulu: 1.12.2017 - 31.12.2019
Toteutustapa: Osallistavat menetelmät: yhteisötaide, ulkoilmaluokkahuoneet, näyttelyvierailut
Kulttuurikokeilijat ryhmät Ylivieskassa
Kulttuuristarttaajat Kärsämäellä

Kulttuuristartti osallistaa ei-kävijät
Kulttuuristartti koostuu luovista kulttuurikokeiluista Ylivieskan ja Kärsämäen kuntien alueella. Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn tiedon pohjalta laaditaan osallistamissuunnitelma alueen kulttuuripalveluiden käyttöön. Osallistamissuunnitelma on vapaasti myös muiden kulttuurialan toimijoiden käytössä. Kulttuuristartin alussa luodaan myös alueellinen Kulttuurikysely, jonka tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa kulttuuripalveluita. Vastaa kyselyyn osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/r/kulttuurikysely Vastauksia kerätään 4.5.2018 saakka.

Hankkeen toteuttajat ja toimintaympäristö
Hankkeen toteuttajat ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, Ylivieskan kaupungin kulttuuripalvelut sekä Kärsämäen kunta. Yhteistyötahoja ovat myös Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan jäsenyhdistykset Suomen Elämäntarinayhdistys, Musiikkia Paanukirkossa, Paanukirkon kannatusyhdistys ja Ars Kärsämäki - näyttelyä tuottava taideyhdistys Elsuupa. Yhteistyötahoja ovat myös Ylivieskan seudun hyvinvointipuolen toimijat, heidän kanssaan yhdistetään kulttuuria ja hyvinvointia. Lisäksi mukana olevia toimijoita Ylivieskan seudulla ovat Kalajoen kyläkulttuuri ry Sarma ja yhteisötaiteen toimija MeWeArt. Kohderyhmänä ovat seniorit, lapsiperheet, nuoret aikuiset ja erityisryhmät.
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylivieskan seutukuntayhdistys ry.
Kattilakosken Kulttuuriosuuskunta
Ylivieskan kaupunki - kulttuuritoimi
Kärsämäen kunta

Ylivieska Kulttuuristartti – projektipäällikkö/tuottaja Merja Haukipuro
p. 044 325 8866, merja.haukipuro(at)ysk.fi

Kärsämäki Kulttuuristartti – Raisa Tasanto
kulttuurituottaja
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta
Kulttuuristartti-hanke
045 122 7228
kulttuuristartti@gmail.com

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki