Hakalahti, päiväkoti

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

Hakalahden kaupunginosan korttelia 23 ja osaa korttelista 24 sekä puisto- ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 13.12.2016 § 118.

Aluetta rajaa Katajistonkatu, Helaalankatu ja Hakalahdenkatu.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 13.2. – 27.2.2017 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 27.2.2016 mennessä osoitteella
Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 20.2.2017 klo 17.00 Ylivieskatalo
Akustiikan videoneuvotteluhuoneessa.

Tervetuloa!

Asemakaavan muutosluonnoskarttapdf, 814 kb
Asemakaavan muutoksen selostuspdf, 3053 kb
Asemakaavan seurantalomake, selostuksen liite 1pdf, 476 kb
Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostuksen liite 2pdf, 766 kb
Ote ajantasa-asemakaavasta, selostuksen liite 3pdf, 626 kb
Helaalankadun melumallinnuskartat, luonnos, selostuksen liite 4pdf, 632 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki