Hollihaka, puistoalue

Asemakaavan muutos

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

5. kaupunginosan (Hollihaka) puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus tullut vireille teknisten palveluiden lautakunna päätöksellä 24.10.2017 § 98.

Aluetta rajaa Lehmustie ja Ouluntie.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 13.11. – 27.11.2017 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Sähköinen ilmoitustaulu > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 27.11.2017 mennessä osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 14.11.2017 klo 17.00 Ylivieskatalo Akustiikan videoneuvotteluhuoneessa.

Tervetuloa!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki