Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto nähtävillä

6. kaupunginosan (Kaisaniemi) korttelin 86 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 21.4.2020 § 27.

Aluetta rajaa Koskitanhuan katu- ja puistoalue.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.4. – 13.5.2020 Ylivieskan kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettavana kirjallisena 13.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki