Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto nähtävillä

8. kaupunginosan (Männistö) korttelin 43 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 21.4.2020 § 26.

Aluetta rajaa Niemelänkyläntie ja Ulpukankatu.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.4. – 13.5.2020 Ylivieskan kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettavana kirjallisena 13.5.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki