Pyörreperä, korttelin 24 osa

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

10. kaupunginosan (Pyörreperä) korttelin 24 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Savontie, Pohjolantie ja Kettukallionkatu.

Asiaa on käsitelty 12.2.2018 § 3, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki