Keskusta, ratapihan alitus

Asemakaavan muutos

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 7 ja 27 sekä katu- ja rautatiealuetta sekä 3. kaupunginosan (Koskipuhto) puisto- ja rautatiealuetta koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 24.10.2017 § 97.

Aluetta rajaa Rautatiekatu, Kauppakatu, rautatie ja Ratakatu.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 13.11. – 27.11.2017 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Sähköinen ilmoitustaulu > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 27.11.2017 mennessä osoitteella
Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 16.11.2017 klo 17.00 Ylivieskatalo Akustiikan kokoushuone Tapiossa.

Tervetuloa!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki