Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Asemakaavoitus Toivonpuisto, Lintutien, Närhitien ja Salmiperäntien risteysalue

Toivonpuisto, Lintutien, Närhitien ja Salmiperäntien risteysalue

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

9. kaupungiosan (Toivonpuisto) katu-, puisto- ja muuntaja-aluetta koskeva muutos. Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 21.11.2017 § 115.

Muutos sijoittuu Lintutien, Närhitien ja Salmiperäntien risteysalueelle.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 11.12.2017–5.1.2018 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöyksikössä sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Sähköinen ilmoitustaulu > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisena 5.1.2018 mennessä osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, PL 70, 84101 Ylivieska.

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa 14.12.2017 klo 17.00 Ylivieskatalo Akustiikan videoneuvotteluhuoneessa.

Tervetuloa!

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki