Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Yleiskaavoitus Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella

Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella vireille ja valmisteluaineisto nähtävillä 24.6.-31.8.2020

Kaava-alue sijaitsee Ylivieskan keskustan länsipuolella noin 1–2 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Savelantiehen, idässä Ouluntiehen (kt 86) ja etelässä Kalajoentiehen (vt 27) ja Joutsentiehen. Lännessä alue rajautuu kaavoittamattomiin asuntoalueisiin sekä maa- ja metsätalousalueisiin.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 16.6.2020 § 50.

Suunnittelualue käsittää Taanilan asemakaavoittamattoman alueen Kalajoentien ja Savelantien välisellä alueella sekä osan Männistön (8.) ja Keskustan (1.) kaupunginosien asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen koilliskulmassa sekä Puuhkalan (12.) kaupunginosan asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen kaakkoiskulmassa. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 87 hehtaaria.

Keskustan osayleiskaava 2030 muutosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikan pääsalissa (Koulukatu 2 B) torstaina 20.8.2020 klo 17.00. Tervetuloa!

Aineisto on nähtävillä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset sekä kaupunginkirjastossa. Aineistoon suositellaan tutustumaan ensisijaisesti kaupungin kotisivulla.

Mahdolliset mielipiteet osayleiskaavaluonnoksen valmisteluaineistosta on toimitettava kirjallisena nähtävilläoloaikana osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Tiedustelut kaava-asiasta nähtävilläoloaikana kaupunginarkkitehti Risto Suikkari p. 044 4294232 tai risto.suikkari@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki