Ympäristöministeriön tiedote (25.4.2017)

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, jo nyt viidennes suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tarve esteettömälle asumiselle kasvaa. Lähivuosikymmeninä tarvitsemme noin miljoona esteetöntä asuntoa.

Poikkihallinnollinen, ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on vuodesta 2013 alkaen tarjonnut tietoa ikääntyneiden asumisen nykytilanteesta, tulevista tarpeista ja keinoista vastata näihin tarpeisiin. Ohjelma perustuu 18.4.2013 annettuun valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Toivomme teidän perehtyvän oheiseen materiaaliin. Olemme koonneet siihen tietoa siitä, kuinka voimme varmistaa ikääntyneille hyvän ja laadukkaan elinympäristön myös tulevaisuudessa. Materiaalin löydätte tämän linkin takaa.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Parhain terveisin,

Raija Hynynen Sari Hosionaho
asuntoneuvos ohjelmapäällikkö

Lisätietoa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta täältä.

Ympäristöministeriön tiedote (1.4.2017)

Pyydämme ystävällisesti välittämään kunnassanne Vanhusneuvostolle:

Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle


Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista. Niistä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Asiakas voi hakea korjausavustuksia kirjautumalla ARA:n verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.ara.fi. Sähköisen järjestelmän käyttö nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa asiakkaan mahdollisuutta seurata hakemustaan. Henkilöasiakkaat voivat jättää avustushakemuksensa myös paperisena. Myönnettävät avustusmuodot ovat asuntojen korjausavustus, avustus jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustus.

Vuosi 2017 on siirtymävaihevuosi. Kunta saa tilastotiedot avustuksista edelleen. On tärkeää, että ARA:n ja kuntien välillä säilyy hyvä keskusteluyhteys, jotta nähdään, mitä kehittämistarpeita uudessa järjestelmässä ilmenee.

Avustuksia haetaan verkkolomakkeella täältä.


Asuntojen korjausavustus

Avustusta voidaan myöntää vähintään 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille, jotka omistavat asuinrakennuksen, asunnon tai asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan asuinhuoneistoa. Tuki voidaan myöntää ympärivuotisesti asuttuun omistusasuntoon tulorajojen ja varallisuuden puitteissa ja kun hakijalla ei ole oikeutta muihin tukiin tai vakuutuksiin.

Jos rakennuksen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu jollekin muulle kuin omistajalle, avustus voidaan myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Tuen määrä on enintään 50 prosenttia korjauskustannuksista, kuitenkin jopa 70 prosenttia, jos tällä vältetään välitön pysyvä kotoa muuttaminen. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä.

Korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen

Avustusta voidaan myöntää olemassa olevan kerrostalon hissin jälkirakentamiseen ja asuinrakennuksen liikkumisesteiden poistamiseen. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä tai se on otettava ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. Tuen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta ei myönnetä siltä osin kun hakijalla on oikeus saada samat kustannukset korvatuiksi esimerkiksi vakuutussopimuksen perusteella.

Apua hakemuksen tekemiseen

Avustusta voi hakea jatkuvalla haulla asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta. ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Asuntojen korjausavustusten osalta neuvontaa antavat Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka voivat auttaa koko prosessissa: muutostöiden suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa urakoitsija löytämisessä. VTKL voi myös toimia asiamiehenä korjausavustuksen hakemisessa.Lisätietoa
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017, ympäristöministeriö
Lataa tästä ARA:n korjausavustusohjeet:
Liite 1: Asunnon korjausavustukset -ohje
Liite 2: Hissi- ja esteettömyysavustusohje
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki