Vammaisneuvosto, toimikausi 2013 - 2016

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Kuntalain 147 §:n mukaan lain voimaantullessa toimivaltaisen valtuuston ja muiden kaupungin toimielinten toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Kaupunginhallitus § 17 16.01.2017

Liisa Herranen
Kaisa Hietala
Salla Huhtala
Eero Huttunen
Raiko Karvonen
Aarni Luhtala
Maritta Löytynoja
Reino Marjakangas
Ville Mäkelä
Urho Pajukoski
Jouko Sakko
Hilkka Vuolteenaho, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustaja
Kelan Ylivieskan toimipisteen edustaja
Samuli Kärkinen, kaupunginhallituksen edustaja
Karoliina Nevalainen, kaupunginhallituksen edustaja
Mervi Jutila, liikuntatoimen edustaja ja vammaisneuvoston sihteeri

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki