Kesätyöseteli

YLIVIESKAN KAUPUNGIN NUORTEN KESÄTYÖ-SETELIKESÄ
2022

Ylivieskan kaupunki haluaa tukea ylivieskalaisia 15-17 -vuotiaita nuoria kesätöiden saamisessa KESÄTYÖSETELIN avulla. Kesätyösetelin arvo on 370e ja sen avulla nuori voi hakea kesätöitä Ylivieskasta.

TYÖNANTAJALLE

•Kesätyösetelin avulla voit palkata 15-17 -vuotiaan nuoren ajalle 1.6.-31.8.2022, kuitenkin vähintään2 viikon ajaksi, jossa työaika 30h/vko. Työaika on yhtäjaksoinen. HUOM! Nuoren tulee olla työsopimuksen allekirjoitushetkellä 15-17 -vuotias.

•Ylivieskan kaupunki tukee kesätyösetelinuoren palkkakustannuksia 370 eurolla.
•Tuki maksetaan Ylivieskan kaupungin toimesta työnantajalle.

•Yhdellä kesätyösetelillä voit palkata yhden nuoren ja tuki on tarkoitettu vain hänen palkka- sekä mahdollisiin palkan sivukuluihin.

•Sinulla on mahdollisuus palkata useampikin kesätyöntekijä, mutta kuitenkin niin, että yksi tuki on yhtä nuorta kohden.

•Kesätyöseteleitä on jaossa 40 kpl!!

•Tuki maksetaan kesätyösetelityöntekijän työllistävälle jälkikäteen.

•Kesäsetelinuorelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa kesätyön ajalta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kesätyöntekijälle maksaa vähintään 370 euroa (brutto) kesätyöstä. Jos nuorelle on maksettu alle 370 euron bruttopalkkaa, kesätyösetelitukea ei voida maksaa!

•Kesätyössä työnantajan tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998•Työnantaja maksaa lakisääteiset palkan sivukulut. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/sosiaalivakuutusmaksut/

•Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ennen kesätyön aloittamista. Sovi myös lomien ja viikonlopputyön korvaamisesta.

•Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, tee hänen kanssaan kirjallinen työsopimus, jossa käy ilmi nuoren nimi, henkilötunnus, bruttopalkka, kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä sekä työtehtävät. Täytä nuoren kanssa myös suostumusnuoren tietojen luovuttamisesta Ylivieskan kaupungille.

Hae kesätyöseteliä tästä

Haku aukeaa 14.3.2022

https://akkuna.fi/palvelu/nuorten-kesatyoseteli

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare