Tonttikilpailutus

Täältä sivulta löydät tonttikilpailutuksen hankkeita ja infoa.

Ylivieskan kaupungin tonttikilpailutuksen hankkeet

Ylivieskan kaupunki asettaa avoimeen hakuun tontteja rakentajille

Omistaja: Ylivieskan kaupunki
Kiinteistötunnus: 977-1-51-5
Käyttötarkoitus: AK-asuinkerrostalojen korttelialueen tontti
Pinta-ala: 4 505 m2
Rakennusoikeus: e=0.50 (2253 k-m2)
Myyntihinta: 135 180,00 €, vuosivuokra 5 % myyntihinnasta
Osoite: Kyöstintie 9, 84100 Ylivieska

Tontille haetaan toteuttajaa ARA-vuokratalolle, joka toteuttaa ikääntyneiden asumiseen suunniteltuja esteettömiä vuokra-asuntoja. Lisäksi rakennuksessa on oltava ikääntyvien palveluihin tai toimintaan liittyviä osia, esimerkiksi yhteinen kokoontumistila. Yleishyödyllisen rakennuttajan tulee kilpailuttaa ARA-tuotannon rakentaminen urakkakilpailuna. Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti korkotukilainan vakuudeksi ei ole käytettävissä Ylivieskan kaupungin takausta.

Vähimmäisvaatimukset tarjouksille:

  • tarjoajalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset resurssit
  • suunnitelman tulee sisältää ikääntyneiden asumista.

Lisäksi arvioidaan alla olevia seikkoja:     

  • tontin käyttösuunnitelma, hankkeen aikataulu ja mahdollinen vaiheistus
  • tilojen toiminnallisuus ja rakennuksen soveltuvuus kaupunkiympäristöön.
  • referenssit aiemmista vastaavista rakennushankkeista.

Tarjoajia pyydetään esittämään vapaamuotoisesti vastauksia yllä oleviin vähimmäisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin sekä halutessaan muita hanketta tukevia seikkoja.

Kaupunki pyytää tarjouksia tontin rakentamisesta keskiviikkoon 15.2.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Vapaamuotoisten tarjouksien antajien kesken käynnistetään jatkoneuvottelut.

Kaupunki pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä jätetty tarjous.

Ladattava aineisto

Omistaja: Ylivieskan kaupunki
Kiinteistötunnus: 9771-29-1
Käyttötarkoitus: AL-5 -asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Pinta-ala: 3 832 m2 (vuokrattavan alueen pinta-ala noin 2078 m2)
Luovutettava rakennusoikeus: 1 190/2600 k-m2 (2253 k-m2)
Pohjahinta on vuotuinen vuokra: 3570 €/vuosi
Osoite: Rautatiekatu 24-25, 84100 Ylivieska

Tontille haetaan toteuttajaa avoimella haulla tontin lisärakentamiseen asumista varten. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa rakentamisen enintään kolmeen (3) kerrokseen.  Uudisrakentamisen tulee soveltua olevaan ympäristöön. Alueen erikoislaatuisuuden takia kohteeseen on laadittu hanketta ohjaavia suunnitelmia ja lisäksi huomioitavaa on asemakaavassa edellytetty melusuojaus tontilla.

Tontista luovutettava rakennusoikeus on 1 190 k-m2. Rakennusoikeudesta jää kaupungin omistukseen 1410/2600 suuruinen osuus. Tontin alueen käytöstä laaditaan osapuolten kesken hallinnanjakosopimus, jossa alueen käyttö ja vastuualueet määritellään tarkemmin.

Tontti varataan vuodeksi, varausmaksu on 300 €. Tontin osalla on rakentamisvelvoite, joka on yksi (1) vuosi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Tarjouksen jättäminen ja vähimmäisvaatimukset:

Tontti luovutetaan vuokraamalla. Vuokrahinta on 5 % tontin luovutettavan rakennusoikeuden (1 190 k-m2) arvosta. Tarjoukset tontista tulee jättää vuotuisen vuokran perusteella. Vuotuisen vuokran pohjahinta on 3 570 €/vuosi, vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Tarjottavan hinnan lisäksi arvioidaan, että tarjoajalla on riittävät taloudelliset resurssit ja referenssit aiemmista vastaavista kohteista. Mikäli tarjoaja merkittävästi poikkeaa tontin käyttöä ohjaavista suunnitelmista ja rakennusten massoittelusta, niin tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa suunnitelma tontin käytöstä ja rakennusten massoittelusta.

Kaupunki pyytää tarjouksia tontin hinnasta (euroa/vuosivuokra) ja rakentamisesta perjantaihin 2.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi.

Kaupunki pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä jätetty tarjous.

Ladattava aineisto

Yhteystiedot

Suikkari Risto
kaupunginarkkitehti
044 4294 232
Tekniset palvelut

Puranen Maria
maanmittausinsinööri
044 4294 247
Tekniset palvelut

Ylivieskan karttapaikka

Senioritalo- hanke

Ylivieskan karttapaikka

Asemanseutu

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare