Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus (Keskusta ja Männistö)

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset sekä kaupunginkirjastolla 2.6.–6.8.2021.

Männistön kaupunginosan asemakaavaton alue, jolla muodostuu katu-, puisto- ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 1.  kaupunginosan (Keskusta) korttelia 65 ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 8. kaupunginosan (Männistö) katu-, puisto– ja liikennealuetta.

Kaavatyöhön sisältyy kantatie 86 (Ouluntie) liikennealueen rajauksen tarkentaminen tiesuunnitelmien ja -toimituksen mukaiseksi välillä Savontie – Savelantie. Suunnittelualueessa on mukana myös Taanilan yhtenäiskoululle johtavat Taanilanväylän ja Opinportin katuyhteyksien linjausmuutokset, koululaisten saattoliikenteelle osoitettu alue sekä se osa puistoalueesta, jolla Katajaojan linjausta on muutettu.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta oli toimitettava 6.8. klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Salmiperän asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos

Toivonpuiston 9. kaupunginosan asemakaavaton alue Salmiperällä, josta muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta sekä katu-, puisto- ja suojaviheraluetta sekä asemakaavan muutos koskien Toivonpuiston 9. kaupunginosan katualuetta.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 30.6. – 1.9.2021 kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset sekä kaupunginkirjastolla.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava kirjallisena 1.9.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Kaavaluonnos esiteltiin etäyleisötilaisuudessa internetin välityksellä keskiviikkona 11.8.2021 klo 17.00 alkaen.

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Suositellaan käytettävän Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

1. kaupunginosan (Keskusta) korttelin 4 osaa koskeva asemakaavan muutos

Aluetta rajaa Juurikoskenkatu.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 3, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.5.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemakaava osalle asemakaavatonta aluetta (Koskipuhdon laajennusalue) sekä asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä puisto-, katu- ja liikennealueita.

Koskipuhdon kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä katu-, puisto- ja liikennealueita.

Aluetta rajaa Savontie ja Palkkitie.

Asiaa on käsitelty 23.11.2020 § 60, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen 8.1.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

8. kaupunginosan (Männistö) korttelin 43 osaa koskeva asemakaavan muutos

Aluetta rajaa Niemelänkyläntie ja Ulpukankatu.

Asiaa on käsitelty 16.9.2020 § 63, jolloin teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 29.10.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

6. kaupunginosan (Kaisaniemi) korttelin 86 osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus

Aluetta rajaa Koskitanhuan katu- ja puistoalue.

Asiaa on käsitelty 7.9.2020 § 32, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.11.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaava

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta laadittiin oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Asiaa on käsitelty 21.6.2021 § 6, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella

Kaava-alue sijaitsee Ylivieskan keskustan länsipuolella noin 1–2 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Savelantiehen, idässä Ouluntiehen (kt 86) ja etelässä Kalajoentiehen (vt 27) ja Joutsentiehen. Lännessä alue rajautuu kaavoittamattomiin asuntoalueisiin sekä maa- ja metsätalousalueisiin.

Suunnittelualue käsittää Taanilan asemakaavoittamattoman alueen Kalajoentien ja Savelantien välisellä alueella sekä osan Männistön (8.) ja Keskustan (1.) kaupunginosien asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen koilliskulmassa sekä Puuhkalan (12.) kaupunginosan asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen kaakkoiskulmassa. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 87 hehtaaria.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 4, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan osayleiskaava 2030 muutoksen Taanilan alueella.

Päätös on lainvoimainen 18.5.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Kiviojan ja Koskipuhdon laajennusalue

Asemakaava ja asemakaavan muutos (Kivioja ja Koskipuhto)

Kiviojan ja Koskipuhdon kaupunginosien asemakaavaton alue, josta muodostuu asuin- ja lähipalvelurakennusten korttelialuetta sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialuetta. Asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) vesialuetta sekä 4. kaupunginosan (Kivioja) vesialuetta.

Aluetta rajaa Kalajoen rannassa oleva Kankaan kylän yhteinen maa-alue 977–401-878-4.

Alue sijoittuu pääosin Kiviojantien molemmin puolin rajautuen pohjoisessa rautatiealueeseen ja etelässä Kalajokeen.

Asiaa on käsitelty 4.5.2020 § 10, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen 24.6.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Toivonpuisto, korttelia 85 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutosehdotus

Seuraava asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.6.-1.9.2021 kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset sekä kaupunginkirjastolla.

 9. kaupunginosan (Toivonpuisto) korttelia 85 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Joutsentie, Lintutie, Hyppylänpuisto ja Sievintie.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta oli toimitettava kirjallisena 1.9.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, kaavoitus / Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare