Kategoriat
Yleinen

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ylivieskan Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville Verkasalon tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 27.9.2022 § 3. Hanke sijoittuu kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle, Kalajoen Rautiosta noin 3 kilometriä itään, Ylivieskan keskustasta noin 7 kilometriä länteen ja Alavieskan keskustasta noin 7 kilometriä etelään. Kaava-alueen koko on noin 650 hehtaaria.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Ylivieskan kuntaan noin 5–8 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 5.10.–7.11.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.ylivieska.fi/verkasalo/ Aineisto on nähtävillä myös Ylivieskan kaupungintalolla osoitteessa Kyöstintie 4 ja Ylivieskan kaupunginkirjastolla osoitteessa Kyöstintie 4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 7.11.2022 joko sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään tiistaina 18.10.2022 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma, Ylivieskan kaupungintalolla valtuustosalissa osoitteessa Kyöstintie 4. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet ja linkki tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle www.ylivieska.fi/verkasalo/

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Ylivieskan kaupunki:

kaupunginarkkitehti Risto Suikkari p. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi

kaavoitusinsinööri Esa Taka-Eilola, p. 044 4294 370, esa.taka-eilola@ylivieska.fi

Kaavakonsultti FCG Oy:

Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi

Erika Brusila, p. 041 731 3542, erika.brusila@fcg.fi

Hankkeesta vastaava Winda Energy Oy:

Aino Huotari, p. 044 776 5014, aino.huotari@winda.fi

Osallistu Verkasalon tiedotus ja keskustelutilaisuuteen linkistä: Click here to join the meeting

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Kt 86 Ouluntien ja Kaisaniemenkadun liikennejärjestelyiden asemakaavan muutos

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen sekä osallistumis- ja arviointisunnitelma nähtävillä (Ouluntien ja Kaisaniemenkadun risteysalue)

Asemakaavan muutos osalle 2. kaupunginosan (Hakalahti) katu-, liikenne- ja erityisaluetta sekä 5. kaupunginosan (Hollihaka) puisto- ja liikennealuetta sekä 6. kaupunginosan (Kaisaniemi) katu-, puisto- ja liikennealuetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 6.9.2022 § 4.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Mäntytien katualueeseen ja etelässä Puusepäntien katualueeseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Kaisaniemenkadun puistoalueisiin sekä kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeseen sekä idässä Kaisaniemenkadun puistoalueisiin ja yleisten rakennusten korttelialueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 14.9. – 28.9.2022 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 28.9.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Hollihaka, Junnikankangas asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (Hollihaka, Junnikankangas)

Seuraava asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 26.10.–25.11.2022 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa sekä kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi>Viralliset ilmoitukset.

Hollihaan 5. kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisaluetta sekä asemakaavan muutos koskien Hollihaan 5. kaupunginosan korttelia 53 sekä puistoaluetta.

Yhteinen alue 977-406-878-18 sisältyy kaavoitukseen.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava 25.11.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@ylivieska.fi tai postitse Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vasaman tuulipuiston osayleiskaava

Vasaman tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille ja aineisto nähtäville

Semecon Oy suunnittelee Ylivieskan kaupungin Vasaman alueelle enintään 18 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Uusnivalan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoa ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Ylivieskan kaupungin tekninen lautakunta päätti kokouksessa 10.5.2022 § 3 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-suunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma-aineisto oli julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 18.5.2022-18.7.2022 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

  • Ylivieskan kaupunki, Kaupungintalo, maakäyttöyksikkö (18.5.-27.6.2022) ja kaupunginkirjasto (18.5.-18.7.), Kyöstintie 4
  • Ylivieskan kaupunki: www. ylivieska.fi/vasaman-tuulipuiston-osayleiskaava/
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Veteraanikatu 1, 90101 Oulu
  • Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA
  • Nivalan kaupunki, kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
  • Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1 (kaupungintalo), 86601 Haapavesi

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollista esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta mielipide. Mielipiteet pyydettiin toimittamaan 18.7.2022 mennessä sähköisesti osoitteella riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai postitse osoitteella Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus torstaina 2.6.2022 klo 17.00. Tilaisuus järjestetettiinYlivieskan kaupungintalolla, Kyöstintie 4. Tilaisuuteen onli mahdollista osallistua myös etänä. Ohjeet ja osallistumislinkki hankkeen internetsivuilla:

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Ylivieskan kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä internetsivuilla: www.ymparisto.fi/vasamantuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa.

Lisätietoja:

Osallistu Vasaman tiedotus ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä:

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Tervetuloa vastaamaan Vasaman tuulivoimakanketta koskevaan kyselyyn:

Linkki https://s.surveyplanet.com/c0fnc4o3 sekä QR-koodin kyselyyn

Kyselylomakkeen voi noutaa kaupungintalolta 18.5.-23.6.2022 tai kirjastosta 18.5.-18.7.2022. Kyselylomakkeen palautus 18.7.2022 mennessä mukana seuraavaa valmiiksi maksettua palautuskirjekuorta käyttäen.

Kyselylomakkeen voi myös tulostaa oheiseta linkistä Vasaman tulostettava kysely A4 ja palauttaa postitse 18.7.2022 mennessä osoitteella: Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemakaavan muutos (Hollihaka)

5. kaupungiosan (Hollihaka) korttelia 82 koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Karpalopuisto, Koivikonkatu ja Urpukatu.

Asiaa on käsitelty 7.6.2022 § 4, jolloin teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.8.2022.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Koskipuhto, Rantavainio, kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen, valmisteluaineisto nähtävillä ja kaavan esittelytilaisuus

Asemakaavoitus osalle asemakaavatonta aluetta Koskipuhdon kaupunginosassa ja asemakaavan muutos koskien 3.  kaupunginosan (Koskipuhto) korttelia 139 sekä katu-, puisto– ja erityisaluetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 19.10.2021 § 3.

Aluetta rajaa Kalajoki, Koskipuhdontie, Lepolantie ja Suikkulantie.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 27.10. – 26.11.2021 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 26.11.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Kaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 9.11.2021 klo 17.00 alkaen kaupungintalolla valtuustosalissa. Tervetuloa!

Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös internetin välityksellä.

Osallistu kaavaluonnoksen esittelytilaisuuteen internetin välityksellä tästä linkistä

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.

– Suositellaan käytettävän Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.

– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.

– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.

– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.

– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Asemakaava ja asemakaavan muutos (Männistö ja Keskusta)

Männistön kaupunginosan asemakaavaton alue, jolla muodostuu katu-, puisto- ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 1.  kaupunginosan (Keskusta) korttelia 65 ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 8. kaupunginosan (Männistö) katu-, puisto– ja liikennealuetta.

Kaavatyöhön sisältyy kantatie 86 (Ouluntie) liikennealueen rajauksen tarkentaminen tiesuunnitelmien ja -toimituksen mukaiseksi välillä Savontie – Savelantie. Suunnittelualueessa on mukana myös Taanilan yhtenäiskoululle johtavat Taanilanväylän ja Opinportin katuyhteyksien linjausmuutokset, koululaisten saattoliikenteelle osoitettu alue sekä se osa puistoalueesta, jolla Katajaojan linjausta on muutettu.

Asiaa on käsitelty 11.10.2021 § 3, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen 24.11.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Salmiperän asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos

Toivonpuiston 9. kaupunginosan asemakaavaton alue Salmiperällä, josta muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta sekä katu-, puisto- ja suojaviheraluetta sekä asemakaavan muutos koskien Toivonpuiston 9. kaupunginosan katualuetta.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 30.6. – 1.9.2021 kaupungin kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset sekä kaupunginkirjastolla.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava kirjallisena 1.9.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Kaavaluonnos esiteltiin etäyleisötilaisuudessa internetin välityksellä keskiviikkona 11.8.2021 klo 17.00 alkaen.

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Suositellaan käytettävän Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

1. kaupunginosan (Keskusta) korttelin 4 osaa koskeva asemakaavan muutos

Aluetta rajaa Juurikoskenkatu.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 3, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.5.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemakaava osalle asemakaavatonta aluetta (Koskipuhdon laajennusalue) sekä asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä puisto-, katu- ja liikennealueita.

Koskipuhdon kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä katu-, puisto- ja liikennealueita.

Aluetta rajaa Savontie ja Palkkitie.

Asiaa on käsitelty 23.11.2020 § 60, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen 8.1.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare