Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Keskusta ja Männistö, kortteli 65, Ouluntie, Taanilanväylä sekä Opinportti asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavoitus osalle asemakaavatonta aluetta Männistön kaupunginosassa sekä asemakaavan muutos koskien 1.  kaupunginosan (Keskusta) korttelia 65 ja liikennealuetta sekä asemakaavan muutos koskien 8. kaupunginosan (Männistö) katu-, puisto– ja liikennealuetta.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 6.10.2020 § 79.

Kaavatyöhön sisältyy kantatie 86 (Ouluntie) liikennealueen rajauksen tarkentaminen tiesuunnitelmien ja -toimituksen mukaiseksi välillä Savontie – Savelantie. Suunnittelualueessa on mukana myös Taanilan yhtenäiskoululle johtavat Taanilanväylän ja Opinportin katuyhteyksien linjausmuutokset, koululaisten saattoliikenteelle osoitettu alue sekä se osa puistoalueesta, jolla Katajaojan linjausta on muutettu.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 14.4. – 28.4.2021 kaupunginkirjastolla sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Erillistä yleisötilaisuutta ei pidetä koronatilanteen takia.  Pyydämme, että osallisten yhteydenotot tehtäisiin puhelimitse tai sähköpostilla. Mahdollisista tapaamisista kaavoitukseen liittyen pyydämme sopimaan ennakkoon, puh. 044 4294233.

Mielipiteet valmisteluaineistosta oli toimitettava 28.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Hankkeeseen liittyvä rakennussuunnitelma, jonka Ylivieskan kaupunki laatii yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kantatielle 86 Taanilanväylän ja Savelantien välille tulee nähtäville keväällä 2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Salmiperän asemakaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen ja valmisteluaineisto (OAS) nähtävillä

Toivonpuiston 9. kaupunginosassa Salmiperällä on tullut vireille asemakaavan muutos ja laajennus kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti (MRL § 7).

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 12.1.2021 § 4

Osallistumis- ja arvionitisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 10.2 – 26.2.2021 kaupunginkirjastolla sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuvat kaavaprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa suunnittelutyön aikana.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli toimitettava 26.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Ylivieskan kaupunki / kaavoitus Riitta Konu-Vierimaa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska tai sähköpostiosoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

1. kaupunginosan (Keskusta) korttelin 4 osaa koskeva asemakaavan muutos

Aluetta rajaa Juurikoskenkatu.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 3, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.5.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemakaava osalle asemakaavatonta aluetta (Koskipuhdon laajennusalue) sekä asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä puisto-, katu- ja liikennealueita.

Koskipuhdon kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 113 ja 114 sekä katu-, puisto- ja liikennealueita.

Aluetta rajaa Savontie ja Palkkitie.

Asiaa on käsitelty 23.11.2020 § 60, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on lainvoimainen 8.1.2021.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

8. kaupunginosan (Männistö) korttelin 43 osaa koskeva asemakaavan muutos

Aluetta rajaa Niemelänkyläntie ja Ulpukankatu.

Asiaa on käsitelty 16.9.2020 § 63, jolloin teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 29.10.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

6. kaupunginosan (Kaisaniemi) korttelin 86 osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus

Aluetta rajaa Koskitanhuan katu- ja puistoalue.

Asiaa on käsitelty 7.9.2020 § 32, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos on lainvoimainen 5.11.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto uudelleen nähtävillä

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

19.4.2021 § 6 Ylivieskan kaupunginvaltuusto poisti Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaavapäätöksen (kaupunginvaltuusto 1.2.2021 § 3) ja saattoi asian teknisten palveluiden lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi, koska teknisten palveluiden lautakunnan päätös 3.11.2020 § 88 Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Näin ollen kaavan ehdotus- ja hyväksymisvaiheet on kumottu ja käsitellään uudelleen.

Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 23.4.2021 § 3 päättänyt asettaa Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston uudestaan julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 4.5.2021 – 3.6.2021 välisen ajan.

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä Ylivieskan kaupunginkirjastolla (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://www.ylivieska.fi/ylivieskan-urakkanevan-tuulivoimayleiskaava/.

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavan ehdotusvaiheen aineistosta ja kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (3.6.2021 klo 15.00 mennessä) joko osoitteeseen Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Yleiskaavaan ehdotusvaiheen aineistoa koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 19.5. klo 18. Tilaisuus pidetään etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen löytyvät osoitteesta: https://www.ylivieska.fi/ylivieskan-urakkanevan-tuulivoimayleiskaava/. Tervetuloa!

Lisätietoja asiasta antavat Ylivieskan kaupungilta kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, puh. 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi. Hankkeesta vastaavilta voi pyytää lisätietoa Infinergies Finland Oy:n Sisko Kotzschmarilta, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com sekä ABO Wind Oy:n Amanda Cardwellilta, puh. 050 5937 802, amanda.cardwell@abo-wind.fi.

Kirjaston ollessa suljettuna 10.-23.5.2021 aineisto on nähtävillä kaupungintalolla, Kyöstintie 4, ma-pe klo 9.00–15.00 tai erikseen sovittavana ajankohtana. Lisätietoja ja ajanvaraus sovittava sähköpostilla riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi tai puhelimitse 044 4294233.

Ohje yleisötilaisuuteen osallistumiseen:

Tapahtuma järjestetään etätilaisuutena Teams-sovelluksella. Tapahtumaan liitytään oheisen linkin kautta. Osallistu Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan yleisötilaisuuteen tästä linkistä. Voit avata linkin niin selaimella kuin myös Teams -sovelluksessa. Tilaisuuden video- ja äänikanavat ovat kaksisuuntaisia eli yleisö kuulee ja näkee esiintyjät ja esityksen, ja voi itse myös osallistua esittämällä kysymyksiä.

Ennen tapahtumaa:

– Tarkista, että internetyhteys toimii.
– Käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta.
– Tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset.
– Kirjaudu tilaisuuteen joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä, jotta puheenvuoroja jaettaessa puheenvuoron anto onnistuu helpommin.

Tapahtuman kulku:

– Tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit pidetään mykistettyinä.
– Tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä halutessasi puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna.
– Kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla. Myös kirjallisiin kysymyksiin vastataan tilaisuuden loppupuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Keskustan osayleiskaava 2030 muutos Taanilan alueella

Kaava-alue sijaitsee Ylivieskan keskustan länsipuolella noin 1–2 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Savelantiehen, idässä Ouluntiehen (kt 86) ja etelässä Kalajoentiehen (vt 27) ja Joutsentiehen. Lännessä alue rajautuu kaavoittamattomiin asuntoalueisiin sekä maa- ja metsätalousalueisiin.

Suunnittelualue käsittää Taanilan asemakaavoittamattoman alueen Kalajoentien ja Savelantien välisellä alueella sekä osan Männistön (8.) ja Keskustan (1.) kaupunginosien asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen koilliskulmassa sekä Puuhkalan (12.) kaupunginosan asemakaavoitetusta alueesta suunnittelualueen kaakkoiskulmassa. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 87 hehtaaria.

Asiaa on käsitelty 15.3.2021 § 4, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan osayleiskaava 2030 muutoksen Taanilan alueella.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Kiviojan ja Koskipuhdon laajennusalue

Asemakaava ja asemakaavan muutos (Kivioja ja Koskipuhto)

Kiviojan ja Koskipuhdon kaupunginosien asemakaavaton alue, josta muodostuu asuin- ja lähipalvelurakennusten korttelialuetta sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja vesialuetta. Asemakaavan muutos koskien 3. kaupunginosan (Koskipuhto) vesialuetta sekä 4. kaupunginosan (Kivioja) vesialuetta.

Aluetta rajaa Kalajoen rannassa oleva Kankaan kylän yhteinen maa-alue 977–401-878-4.

Alue sijoittuu pääosin Kiviojantien molemmin puolin rajautuen pohjoisessa rautatiealueeseen ja etelässä Kalajokeen.

Asiaa on käsitelty 4.5.2020 § 10, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen 24.6.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Toivonpuisto, korttelia 85 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos

9. kaupunginosan (Toivonpuisto) korttelia 85 ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos.

Kaavoitus on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä 28.1.2020 § 4.

Aluetta rajaa Joutsentie, Lintutie, Hyppylänpuisto ja Sievintie.

Valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 24.2. – 9.3.2020 teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelussa sekä kotisivulla www.ylivieska.fi > Viralliset ilmoitukset.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare