Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Biojätteiden erilliskeräyksen taajamarajaus

Uudistetun jätelain myötä on kunnan yli 10 000 asukkaan taajamissa järjestettävä elintarvikebiojätteen erilliskeräys jokaiselta asuinkiinteistöltä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee kiinteistöjä, jotka eivät käsittele keittiöbiojätteitä itse kompostoimalla jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle.

Jokilaaksojen jätelautakunnan alueella erilliskeräysvelvoite koskee Ylivieskan keskustaajaman vähintään yhden huoneiston kiinteistöjä.

Jokilaaksojen jätelautakunnan esitys käytettäväksi taajamarajaukseksi on muodostettu käyttäen pohjana YKR-taajamaa. YKR-taajama on Suomen ympäristökeskuksen tuottama Suomen virallinen taajamarajaus, jota myös Tilastokeskus käyttää tilastoinnissaan. Pohjana käytetyssä YKR-taajamarajauskartassa, samoin kuin Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä, taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Karttaluonnos avautuu alla olevasta linkistä:

karttarajausluonnos

Elintarvikebiojätteen erilliskeräys alkaa Ylivieskassa heinäkuussa 2024. Jätehuoltoyhtiö Vestia Oy on yhteydessä keräysvelvoitteen piiriin kuuluviin talouksiin hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin