Nykyiset asiakkaat

logo

Tällä sivulla tietoa varhaiskasvatuksen asiakkaille, joilla asiakkuus on voimassa.

Palveluntarpeen muutos (kunnallinen varhaiskasvatuspaikka)

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu, voi tuntirajavalintaa muuttaa palveluntarpeen muutoshakemuksella (ei sähköinen). Muutokset tehdään vähintään 3 kuukaudeksi ja ne tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Lomake palautetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatustoimistoon.

Palveluntarpeen muutos (yksityinen varhaiskasvatuspaikka)

Jos lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa, keskustele hoidontarpeen muutoksesta varhaiskasvatuspaikassa. Mikäli muutos onnistuu, tee varhaiskasvatuspaikassa uusi hoitosopimus sekä palveluntarpeen muutoshakemus. Palveluntuottaja palauttaa hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot varhaiskasvatustoimistoon joko sähköpostitse tai sähköisen järjestelmän kautta omavastuuosuuden tarkistamista varten.

Tulotietojen ilmoittaminen

Kun asiakkuus on voimassa, toisin sanoen päätös varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä on saatu, voi tulotiedot ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Mikäli haluatte vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, siirtohakemus tehdään sähköisessä järjestelmässä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun ette enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa ja olette ilmoittaneet tästä hoitopaikassa, tehkää kirjallinen irtisanomisilmoitus joko sähköisessä järjestelmässä, sähköpostilla varhaiskasvatustoimistoon tai paperisella lomakkeella. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palveluseteli irtisanotaan kirjallisesti. Lomake palautetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan, josta se toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon allekirjoitettuna.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
ma-pe klo 9-11
Puh: 040 642 9884

Linkkejä

Sähköinen asiointi

Lomakkeet ja ohjeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare