Kategoriat
Yleinen

Kaupunginhallituksen 12.2.2024 päätöksiä

TIEDOTE
julkaisuvapaa heti 12.2.2024

Kaupunginhallituksen 12.2.2024 päätöksiä
Julkaisuajankohtana pöytäkirja on vielä tarkastamaton.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 14.2.2024 (Linkki).

 1. Kaupunginhallitus antoi lausunnon Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta pohjaehdotuksen mukaisena äänestyspäätöksellä 7-2.

  Jäsen Tanja Laakkonen antoi keskustelun aikana Tarmo Hirvelän kannattamana. pohjaehdotuksesta poikkeavan vastaesityksen:
  Urakkanevan osalta pyyntö lisätä urakkanevan tuulivoima-alue energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavanTV-1 alueeksi eli seudullisesti merkittäväksi tuulivoima-alueeksi poistetaan lausunnosta, koska,
  – uuden määrittelyn mukaan urakkanevan tuulivoima-alue olisi seudullisesti merkittävä hanke.
  – Maakuntakaavasta on aiemmin poistettu negatiivisten vaikutustensa vuoksi puntarinkankaan seudullisesti merkittävä tuulivoima alue, joka sijoittui urakkanevan välittömään läheisyyteen. Näin ollen samaa linjaa noudattaen ei tule hyväksyä urakkanevaa maakuntakaavaan seudullisesti merkittävänä hankkeena. Hankkeita tulee kohdella samalla alueella samalla tavoin.
  – Urakkanevan alue ei ole ollut maakuntakaavassa koskaan TV-1 aluetta. – Huomionarvoista on, että samalle alueelle sijoittuu MK merkintä eli maaseudun kehittämisen kohdealue, jonka kehittämisperiaatteet ja suunnittelumääräykset ovat ristiriidassa TV-1 alueiden kanssa.
  – Tuuli hanke kortissa urakkanevan ja vasaman alueesta on seuraavat huomiot, jotka puoltavat sitä, että aluetta ei tule nostaa TV-1 seudullisesti merkittäväksi hankkeeksi. * Alue on ”ehkä” aluetta. * Alueella on pieni pohjavesialue * Alueella on pienialainen luonnonrauha-alue * Alueen lähistöllä on yksityismaiden luonnonsuojelualueita * Alue sijaitsee arvokkaiden maisema-alueiden, asutuksen sekä loma-asutuksen läheisyydessä * Metsäautotieverkosto on harvahko * Alueella melko runsaasti muinaisjäännöksiä * Alueella virkistysarvoja * Alue sijaitsee susireviirin keskellä Maakuntakaavaan lisääminen tarkoittaisi vain mahdollisten haittojen lisäämistä alueelle mahdollistaen voimaloiden tehojen ja koon kasvattamista
  -Lisäksi lausunnosta poistetaan kohta, jossa pyydetään täydennyksiä, jotta voitaisiin poiketa TV-1 alueiden rajauksista. *Sillä on hyvä, että tuulivoima-alueita, sekä niiden yhteisvaikutuksia sekä vaikutuksia ylipäänsä oikeasti rajaa jokin, eikä kaikki asetetut rajat jousta jolloin on todennäköistä, että haitalliset vaikutukset kasvavat alueiden laajentuessa.

  Kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Haapakoski, Häggman, Jaatinen, Löytynoja, Uusikylä, Kangaskorte ja Alanen. Laakkosen kannatetun vastaesityksen (EI) puolesta äänestivät Hirvelä ja Laakkonen.
 2. Kaupunginhallitus antoi lausunnon pohjaehdotuksen mukaisena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarpeesta Ojasaaren Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen laajentamiseksi.
 3. Tiia Kariniemen / vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite lähiluontokohteista.
  Hyvinvointilautakunta (19.4.2023 § 43) ja teknisten palveluiden lautakunta (15.8.2023 § 108) ovat kokouksissaan käsitelleet Salmiperä-Joonaala-Huhmari ulkoilureitin kehittämistä erikseen laadittavan reittisuunnitelman avulla. Viranomaistyöryhmän ajatuksena on, että Salmiperä-Joonaala-Huhmari ulkoilureitin jälkeen kehitettäisiin Kekajärven latuverkostoa. Ajatuksena on, että seuraavina vuosina keskityttäisiin ensisijaisesti nykyisten reitistöjen ja lähiluontokohteiden perusparantamiseen. Nykyisten kohteiden perusparantamisen jälkeen voitaisiin panostaa uusiin lähiluontokohteisiin.
  Kaupunginhallitus merkitsi aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
 4. Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat 1.4.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan varhaiskasvatuksen palvelupäällikön virkaan ja rakennustarkastajan virkaan määräaikaisesti 1.4.2024-31.3.2025.
 5. Kuntalaisaloite Ylivieskan kaupungin työntekijöiden liikunta- ja hyvinvointiedun korottamisesta. Kaupunginhallitus päätti pitää henkilöstön työsuhde-edut ennallaan ja totesi, että aloite on loppuun käsitelty.
 6. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Joki ICT Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksymistä.
 7. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Ylivieskan lentokenttää koskevan ostotarjouksen käsittelyä pohjaehdotuksen mukaisena: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1.Juha Kärkkäinen (Kärkkäinen Oy) ja Alpo Ojala (Ojala Machine Oy) ostotarjousta ei hyväksytä,
  2.kaupunginvaltuusto asettaa Ylivieskan lentokentän kohteen määräalan kiinteistöstä 977-401-6-33 Kotimetsä (n. 0,2392 ha), 977-401-17-57 Piikki (0,7485 ha), määräalan kiinteistöstä 977-401-22-71 Korkiakangas (n. 0,1209 ha), 977-401-85-0 Lisälento (3,6791 ha), määräalan kiinteistöstä 977-401-104-1 Lentokenttä (n. 76,0680 ha) ja määräalan kiinteistöstä 977-405-5-3 Pyrähdys (n. 1,3269 ha), pinta-ala yhteensä on noin 82,1826 ha, niillä sijaitsevineen rakennuksineen, rakennelmineen ja liittymineen julkiseen myyntiin,
  3.kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 130§ perusteella pyydettyjen ulkopuolisten arvioiden ja maapohjan kirjanpitoarvon perusteella lentokentän lähtöhinnaksi julkisessa myynnissä 300 000 eur.
  4.kaupunginvaltuusto pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
 8. Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän liikuntakeskuksen investointihankkeelle:
  Hautakoski Jani, Marjamaa Arto, Nivala Juha, Salmela Ami, Haapakoski Paula (varalle Häggman Sanna), Korkeakoski Mikko (varalle Kangaskorte Miika), Hirvelä Tarmo (varalle Laakkonen Tanja), Löytynoja Alpo (varalle Jaatinen Markus), Alanen Terttu (varalle Sorvisto Marko), Koskela Juha (varalle Haapakoski Kaisa), Kemppainen Joose, Yliluoma Joonas, Sorvisto Maria, Löytynoja Leena, Saarela Eija.
 9. Kaupunginhallitus antoi lausunnon pohjaehdotuksen mukaisena julkisuuslain ajantasaistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä.
 10. Kaupunginhallitus päätti perustaa Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen valmistelun työryhmät. Valmistelu etenee pohjaehdotuksen mukaisesti nimeämispyynnöillä.
 11. Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen neuvottelukuntaan kaavoitusinsinööri Esa Taka-Eilolan.
 12. Kaupunginvaltuuston 29.1.2024 ja 5.2.2024 kokousten päätökset todettiin laillisiksi ja pantiin täytäntöön
  Jaa sosiaalisessa mediassa:
  FacebookTwitterShare
  Takaisin