Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Kasvatus ja opetus Koronavirus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Koronapassin käyttö laajenee Pohjois-Suomen Aluehallintoviranomaisen määräyksestä 7.12.2021 alkaen

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan edellyttää koronapassin käyttöä toiminnassaan ja tiloissaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 antamien päätösten mukaisesti.

Ylivieskan kaupunki edellyttää koronapassin käyttöä omissa tiloissaan ja toiminnoissaan. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Koronapassia ei vaadita alle 16-vuotiailta, eikä määräys koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Taustaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on antanut 3.12.2021 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle ajalle 3.12.-31.12.2021. PSAVI on antanut uuden päätöksen 3.12.2021, joka koskee ajanjaksoa 7.12.-31.12.2021. Aiemmalla päätöksellä on kielletty kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Jälkimmäisellä päätöksellä kokoontumisrajoitusta on 7.12.2021 alkaen laskettu sisätiloissa 10 henkilöön, alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ja ulotettu kokoontumisrajoitukset koskemaan tartuntatautilain (1127/2016) 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuja sisätiloja, joita ovat:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare