Kategoriat
Kasvatus ja opetus Perusopetus

Oppilaaksioton muutokset lukuvuodeksi 2021–2022

Lukuvuonna 2021–2022 Ylivieskan kouluverkkoon tulee muutoksia. Keskustan alueelle avataan uusi Taanilan koulu (0.–9. lk) ja Jokirannan koulun nimi vaihtuu Kaisaniemen kouluksi (7.–9. lk). Muutoksen takia osalle tulevia 2.–8. luokkalaisia tehdään uudet lähikoulupäätökset, jolloin oppilaan koulu vaihtuu. Suurimmalle osalle oppilaista ei tule muutoksia nykyiseen koulupaikkaan. Sivistyslautakunta on päättänyt Ylivieskan kaupungin oppilaaksi ottamisen periaatteista 17.11.2020 (§137), joiden mukaan oppilaan lähikoulu tai oikeus käydä koulua muussa kuin osoitetussa lähikoulussa määräytyvät.

Lähikoulupäätösten valmistelutyö on tehty koulunjohtajien ja sivistyspalveluiden edustajien kesken. Valmistelutyössä on otettu huomioon perusopetuslain pykälä 6 (koulupaikan määräytyminen), sivistyslautakunnan oppilaaksiottoperiaatteet, koulujen tilakysymykset ja mahdollisimman yhdenvertaiset opetusryhmäkoot. Samalla pyritään tasaamaan keskustan alueen koulujen oppilasmääriä suhteessa kouluissa käytettävissä oleviin tiloihin.

Ylivieskassa noudatetaan joustavaa oppilaaksioton mallia, jossa tarkkoja koulukohtaisia oppilaaksottoalueen rajoja ei ole määritelty. Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt koulumatka ottaen huomioon koulujen luokkakoot ja oppimisen tuen järjestelyt. Lähikoulu ei silti välttämättä ole lähin koulu.

Tarkemmat linjaukset ikäryhmittäin

Lukuvuoden 2021–2022 esikoululaiset

  • Kouluun tulevien esikoululaisten sijoituskoulut päätetään huhtikuussa 2021 esikoululaisten hakemusten perusteella.

Lukuvuoden 2021–2022 ekaluokkalaiset

  • Koulun aloittaville ekaluokkalaisille tekee sivistysjohtaja lähikoulupäätökset helmikuussa 2021 sivistyslautakunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti.
  • Kouluun ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen jokaista asianosaista.

Lukuvuoden 2021–2022 2.–6. luokkalaiset

  • Sivistysjohtaja tekee helmikuussa uudet lähikoulupäätökset niille oppilaille, joita koulumuutos koskee sivistyslautakunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti.
  • Uudet lähikoulupäätökset lähetetään kirjeellä jokaiselle asianosaiselle helmikuun aikana.

Lukuvuoden 2021–2022 seitsemäsluokkalaiset

  • Taanilan ja Kaisaniemen koulujen aloittaville seitsemäsluokkalaisille tekee sivistysjohtaja lähikoulupäätökset sivistyslautakunnan oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti.
  • Uudet lähikoulupäätökset lähetetään kirjeellä jokaiselle asianosaiselle maalis-huhtikuun aikana.

Lukuvuoden 2021–2022 kahdeksasluokkalaiset

  • Osa lukuvuoden 2020–2021 seitsemäsluokkalaisista siirtyy Taanilan kouluun lukuvuoden 2021 alusta alkaen.
  • Uudet lähikoulupäätökset lähetetään kirjeellä jokaiselle asianosaiselle maalis-huhtikuun aikana.

Lukuvuoden 2021–2022 yhdeksäsluokkalaiset

  • Lukuvuoden 2021–2022 yhdeksäsluokkalaiset jatkavat kaikki Kaisaniemen koulussa. Menettelyllä halutaan minimoida perusopetuksen päättävien koululaisten koulunkäyntiin kohdistuvia muutoksia.

Liitteenä Sivistyslautakunnan oppilaaksiottoperiaatteet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare