Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Pylväsojan kaivinkonetyöt alkavat 15.6.

PYLVÄSOJAN ALAOSAN ELINYMPÄRISTÖKUNNOSTUKSEN -hankkeeseen
kuuluvat Pylväsojan alaosan kunnostamistyöt ovat käynnissä.
Konekunnostamistyöt alkavat alueella keskiviikkona 15.6.

Pylväsojan uoman kaivinkonetyöt aloitetaan keskiviikkona 15.6.2022. Hankkeeseen kuuluvat
konekunnostamistyöt valmistuvat perjantaihin 17.6.2022 mennessä. Kunnostustoimenpiteenä
Pylväsojan uomaan tehdään kivisiä virranohjaimia, soraistuksia sekä tarvittaessa rantapengerten
suojaamista mm. kiveämällä. Kunnostusalue ulottuu Lentokentäntien sillalta Kalajokeen laskevalle
suulle. Pylväsojassa on tehty talkoilla kunnostustöitä jo viime vuoden aikana kutusorastuksilla ja töitä
jatketaan tänä vuonna konekunnostuksilla ja sorastuksilla.

Kunnostus on suunniteltu erityisesti taimenen ja harjuksen elinympäristövaatimusten pohjalta, mutta se
auttaa myös muuta virtavesieliöstöä, kuten jokirapua. Pylväsojan kohtuullisesti virtaavat nivat tarjoavat
jo nyt harjukselle sopivia kutualueita, mutta kunnostustöitä tarvitaan, jotta alueelle saadaan myös
taimenille sopivia kaivukelpoisia sorakoita. Nyt tehtävät konetyöt tähtäävät lisäämään uoman ja sen
virtaaman monimuotoisuutta. Tämä toteutetaan poikaskivikoita muodostamalla sekä sijoittamalla
uomaan isoja kiviä ja lohkareita kalojen suojapaikoiksi. Suunnittelutyön on tehnyt Tmi Arto Hautala.

Hankkeen ovat rahoittaneet Ylivieskan kaupunki sekä valtio. Pohjois-Pohjaan ELY-keskus on
27.04.2021 myöntänyt vesien- ja ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman
mukaisesti Pylväsojalle 20 000 € valtionavustuksen Pylväsojan elinympäristökunnostusta varten.
Avustettavan hankkeen toteutusaika on 30.11.2020 – 30.11.2022. Poikaskivikoilla, kutusorakoilla ja
suisteiden muodostamisella sekä uoman kiveämisellä lisätään uoman polveilua ja monimuotoisuutta.
Hanke edistää kalataloutta sekä vesien- ja meren hoitoa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lisätietoja asiassa antaa:
Maija Schuss
ympäristöasiantuntija
Puh. 044 4294 470, maija.schuss@ylivieska.fi

Heikki Tahkola
toiminnanjohtaja
Puh. 040 747 7652, heikki.tahkola@proagria.fi

Tapio Koistinaho
ympäristöpäällikkö
Puh. 044 4294 227, tapio.koistinaho@ylivieska.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare