Strategia 2019-2030

Ylivieska – Kasvun kaupunki

Kuntastrategiasta säädetään kuntalaissa

Kuntastrategiasta säädetään kuntalain 37 §:ssä. Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian tulee ottaa huomioon kunnan talousarvio ja -suunnitelma laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Ylivieskan kaupungin strategiatyö

Kaupunginhallitus (20.8.2018 § 187) päätti lähteä uudistamaan Ylivieskan kaupungin strategiaa. Kumppaniksi strategiatyötä valmistelemaan kaupunginhallitus valittiin tarjousten perusteella Hallintoakatemia. Uusi Ylivieska -työryhmä koordinoi valmistelutyötä.

Strategiatyön pohjaksi järjestettiin kuntalaiskysely sähköisesti .  Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarit pidettiin 24.9.2018 ja 17.12.2018. Lisäksi järjestettiin esimiesseminaari 8.11.2018 ja tilaisuus kuntalaisille 3.12.2018. Strategiatyön edetessä sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt kirjoittivat strategiatyöhön liittyvää blogia, joka julkaistiin paikallislehdissä.

Strategialuonnos oli toimielinten, henkilökunnan ja kuntalaisten lausuntokierroksella 3.2.2019 mennessä. Lausuntonsa antoivat:

 • Kirjasto- ja kulttuurilautakunta
 • Liikuntalautakunta
 • Nuorisovaltuusto
 • Sivistyslautakunta
 • Teknisten palveluiden lautakunta
 • Vammais- ja vanhusneuvosto
 • Varhaiskasvatuspalvelut
 • Yhteistoimintaryhmä

Lisäksi kuntalaiset saivat ottaa kantaa kaupungin visioon. Visioehdotus “Ylivieska – Kasvun paikka” sai suuremman kannatuksen kuin “Ylivieska – Ihmeidentekijä”. Ylivieskan kaupungin valittiin lopulta ” Ylivieska – Kasvun kaupunki”.

Lisätietoja

Sorvisto Maria
kaupunginjohtaja
044 4294 210
Hallintopalvelut

Ylivieskan strategia 2019-2030

Ylivieskan kaupungin strategia 2019-2030

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare