Kategoriat
Sosiaali ja terveys Yleinen

Tarpeenmukaisten sote-keskusten lausuntokierros

Kerro näkemyksesi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisestä ja määrästä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle suunnitelmaluonnoksen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä Pohjois-Pohjanmaalla vuosille 2023-2025.

Lausuntoaika on 19.4.–17.5.2023

Voit antaa palautetta suunnitelmasta virallisen lausunnon tai anonyymin verkkokyselyn kautta.

Virallisen lausunnon suunnitelmaluonnoksesta voi lähettää hyvinvointialueen kirjaamoon: kirjaamo@pohde.fi. Virallisissa lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa muun muassa seuraaviin teemoihin suunnitelmaluonnoksen pohjalta:

  1. Onko esitetty sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoima ja määrä alueiden väestön palvelutarvetta vastaava?
  2. Mikä on näkemyksenne yksiköihin, joiden palveluvalikoimaa ja tuottamistapaa esitetään lausuntomateriaalissa arvioitavaksi.
  3. Onko asiointisuunnat, työmatka- ja julkinen liikenne sekä välimatkat huomioitu riittävällä tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkostossa?
  4. Miten sosiaali- ja terveyskeskuksen tulisi paikallisesti toimia, jotta se vastaa asukkaiden palvelutarvetta?
  5. Mitkä ovat tärkeimpiä keinoja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla?

pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin