Kategoriat
Yleinen

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 23.12.-31.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on epidemiatilanteen vaikeutumisen vuoksi tehnyt 22.12.2021 tartuntatautilain 58 § ja 58 g §:n mukaisen päätöksen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien
alueelle (PSAVI/11478/2021). Päätöksellä on kumottu myös 3.12.2021 tehty tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä (PSAVI/10813/2021).

Päätöksellä PSAVI/11478/2021 on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kielletty kokonaan yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä suljettu väliaikaisesti osa tämän päätöksen
mukaisista tiloista ajalla 23.12.2021-31.12.2021. Tiloissa ja tilaisuuksissa, joihin päätös PSAVI/11478/2021 kohdistuu, ei voida ottaa käyttöön EU:n digitaalista koronatodistusta rajoitusten
vaihtoehtona.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Määräys

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:
1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;
3) kunnat ja kuntayhtymät;
4) uskonnolliset yhdyskunnat;
5) julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 23.12.2021-31.12.2021.

Ohjaus

Tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla asiakkailta ja osallistujilta väliaikaisesti suljettaviksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön liikunta-, urheilu-, huvi- tai
virkistystoimintaa varten tartuntatautilain 58 i §:n mukaista EU:n digitaalista koronatodistusta edellyttämällä.

Kun aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen esittämisedellytyksellä ei saa poiketa aluehallintoviraston
päätöksessä asetetuista rajoituksista.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare