Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu


Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on
• ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
• vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
• ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa. Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Toiminta sijoittuu yleensä kunnan eri toimipisteisiin sekä eri yhdistyksiin avustaviin tehtäviin.

Yhteystiedot

Harakka Maria
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
040 6635 989
Työllistämispalvelukeskus Toivo

Isoniemi Laura
kuntouttavan työvoiminnan ohjaaja
044 4294 286
Työllistämispalvelukeskus Toivo

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Tutustu ajantasaiseen lainsäädäntöön kuntouttavasta työtoiminnasta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare