Etusivu Liikuntapalvelut Liikuntatilojen varaaminen Timmin tilavarauksen käyttöehdot

TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttöehdot

1. Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Ylivieskan kaupunki
Asiakas: Yksityishenkilö, joka rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi TAI rekisteröitynyt yhdistys/yritys, jonka työntekijä/jäsen rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi edustamansa yhdistyksen/yrityksen päätöksellä.

2. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan tulee hyväksyä jäljempänä tässä sopimuksessa mainittavat TIMMI Tilavarausohjelmiston sopimusehdot ja antaa rekisteröintiin tarvittavat tiedot. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröintihakemuksen. Sopimus tulee voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt asiakkaan rekisteröitymisen.

3. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista. Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

5. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun.

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tunnit, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos vuoroa ei ole peruutettu vähintään 1 vrk:ta ennen vuoron alkamista.

Palvelu maksetaan Liikuntakeskuksen lippukassaan tai laskua vastaan Ylivieskan kaupungin käytännön mukaisesti.

Jos asiakas ei maksa vuorojaan on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

6. Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa. Tietoja käytetään tilastollisesti palveluun liittyviin tarkoituksiin ja mahdolliseen tutkimustoimintaan. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki