Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatukses-
sa ja esiopetuksessa kuuluu kaikille lapsille.

Kasvun ja oppimisen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Pedagogisesti suunnitelluilla toimintatavoilla ja oppimisympäristöillä voidaan tukea suotuisaa kasvua. Tavoitteena on, että kaikki lapset voivat osallistua yhteiseen tekemiseen, jonka kautta lapset saavat myönteisiä oppimiskokemuksia. Samalla kehittyvät myös sosiaaliset- ja tunnetaidot aikuisen tuella.

Lapsen tarvitsema, yksilöllisesti suunniteltu tuki kirjataan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokainen työntekijä noudattaa suunnitelmaa. Tuen toteutumista arvioidaan päivittäisissä arjen tilanteissa, yhdessä huoltajien kanssa sekä tiimi- ja vasu-keskusteluissa.

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat henkilökuntaa tuen järjestämisen käytännöissä.

Yhteystiedot

Kosonen Katja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 6429 875
Varhaiskasvatuspalvelut

Hirvilammi Leena
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 6411 878
Varhaiskasvatuspalvelut

Pekkala Krista
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 7732 885
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjaus

Kasvun kumppanit

Niilo Mäki-instituutti

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare