Sähköpulaan varautuminen

Tällä sivulla kerromme kuinka voit varautua mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Kysymyksiä ja vastauksia koskien sähköpulaa

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi, on tehdä hallittuja suunniteltuja sähkökatkoja. Tällaiset katkot kestävät kerrallaan yhdestä kahteen tuntiin ja niitä kierrätetään alueiden välillä. Hallituilla kiertävillä katkoilla pyritään välttämään koko Suomen laajuinen mahdollisesti pitkäkestoinen sähköjen katkeaminen. Sähköpulan riskiä kasvattaa pitkäkestoinen kylmä tuuleton pakkasjakso sekä häiriöt sähkön tuotannossa tai siirrossa. Sähköpulan syntymiseen voit vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöäsi. Alla löydät kysymyksiä ja vastauksia koskien sähköpulaa.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta.

Jos sähköpulatilanteessa muut keinot eivät enää riitä, sähköt joudutaan katkaisemaan alueellisesti, jotta saadaan varmistettua sähköjärjestelmän toiminta. Jos koko Suomen sähköjärjestelmä kaatuisi, sähköjen palauttaminen veisi useita tunteja tai kauemminkin, jona aikana koko yhteiskunta olisi ilman sähköä. Lyhyet, kiertävät ja suunnitellut sähkökatkot ovat viimeinen keino estää tämä sähköpulatilanteessa.

Sähköpula päättyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti riittävät jälleen kattamaan sähkön kulutuksen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättymisestä. Sähköpulatilanne voi toistua, jolloin Fingrid ryhtyy toteuttamaan uudelleen sähköpulaohjeita.

Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla, kuten pitkäkestoisen kylmän
pakkasjakson, voimalaitoksen tai sähkön siirtoyhteyden vikaantumisen tai näiden
yhdistelmän seurauksena.

Sähköpua ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve
on yleensä suurimmillaan arkisin aamulla kello 8–10 ja uudelleen alkuillasta
tavallisimmin kello 16-17 ja uudelleen 19-20 välillä. Sähköpulan riskiä laskee
leuto ja tuulinen talvi sekä sähkön käytön väheneminen teollisuudessa ja
kotitalouksissa.

Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Erityisen
tärkeää on vähentää sähkönkäyttöä sellaisina ajankohtina, kun on ennakkoon
tiedotettu kohonneesta sähköpulan mahdollisuudesta. Sähkönkäyttöä voi pyrkiä
siirtämään muihin ajankohtiin kuin silloin, kun sähköntarve on suurimmillaan
(klo. 8-10, 16-17 ja 19-20.) Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on
vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu.

Sähkönsäästövinkkejä tarjoaa muun muassa Motiva
sekä Astetta Alemmas -kampanja.

Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa. Mahdollisiin
sähkönjakelun rajoituksiin on varauduttu ennakkoon. Fingridillä sekä
paikallisilla sähköverkkoyhtiöillä on mahdollista sähköpulaa varten
suunnitelmat sekä valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet.

Sähköpulan aikaiset irtikytkentäsuunnitelmat on tehty ennakkoon, jotta
kriittisemmät kohteet, kuten sairaalat, eivät joudu irtikytkennän kohteeksi.

Fingrid antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille tiedon irti kytkettävän
tehon määrästä. Paikallinen sähköverkkoyhtiö toteuttaa tämän jälkeen
sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina omalla vastuualueellaan.

Yksittäisen sähkökatkon pituus voi olla jopa kaksi tuntia. Katkoja voidaan
joutua tekemään samalla alueella useammin kuin kerran.

Katkojen toteuttaminen aloitetaan Fingridin pyynnöstä ja katkoja jatketaan
siihen asti, kunnes Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättyneen.

Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset
toiminnot kuten sairaalat.

On mahdollista, että joitakin kriittisiä sähkönkäyttäjiä voi joutua
irtikytkennän kohteiksi, sillä sähkökatkot joudutaan toteuttamaan laajoina
ryhminä, joissa katkaistavia kiinteistöjä ei ole mahdollista valita
yksilöllisesti. Lisäksi jos sähköpula kesto on ajallisesti pitkä tai
rajoituksen määrä on suuri voi tulla tarve laajentaa katkojen kohteeksi
joutuvaa asiakasmäärää.

Osa kriittisistä toimijoista on varautunut omilla varavoimakoneilla, jotka
käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla sähköverkosta.

Mieti jo etukäteen, miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin
ajan.

Kun sähköpulan riski on tiedossa, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tiedotteen Fingridin ilmoittaessa
kiristyneestä tehotilanteesta. Myös Fingrid, paikalliset sähköverkkoyhtiöt ja
media tiedottavat sähköpulasta ja toimintaohjeista. Seuraa uutisia sekä
kantaverkkoyhtiö Fingridin ja paikallisen sähköverkkoyhtiön viestintää ja
sosiaalisen median kanavia.

Sähköt voivat katketa myös muista syistä kuin sähköpulan takia, esimerkiksi
myrskyjen tai laitevikojen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sähkökatkot voivat
olla huomattavasti pidempiä kuin sähköpulan aikana mahdollisesti toteutettavat
sähkökatkot.

Varaa ja ylläpidä kotivaraa, jossa on ruokaa ja juotavaa.
Yleisen ohjeen mukaan jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä
itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin 72 tuntia. Ohjeita varautumiseen
saat muun muassa täältä: 72tuntia.fi

Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteesi ladattuina ja hanki muutamia
varavirtalähteitä.

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltu
ja harjoiteltu ennakkoon.

Kun sähköpulan riski on tiedossa, siitä uutisoidaan ja tiedotetaan laajasti.
Mahdolliset sähkönjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja niistä viestitään
mahdollisuuksien mukaan ennakkoon, ellei kyse ole akuutista viasta.

Sähköpulan vaatimista sähkökatkoista ei ole aina mahdollisuutta tiedottaa
ennakkoon, mutta siihen pyritään.

Aina kun on mahdollista, tiedotamme katkoista tekstiviestipalvelumme kautta.
Voit aktivoida tekstiviestipalvelumme täältä: SMS-palvelu, palvelu
on täysin ilmainen. Voit myös seurata tilannetta häiriökartastamme: Häiriökartta sekä
Herrfors 24/7-mobiilisovelluksessamme.

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa.

Sammuta päälle jääneet sähkölaitteet, kuten liesi, kahvinkeitin ja sauna.
Voit jättää esimerkiksi yhteen huoneeseen valot päälle, niin tiedät milloin
sähköt palaavat.

Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista, etteivät elintarvikkeet ala
lämmetä.

Vältä ikkunoiden ja ulko-ovien aukipitämistä, ettei asunto ala kylmetä.

Sähköverkkoyhtiöön ei tarvitse olla yhteydessä sähköpulaan liittyvissä
sähkökatkoissa. Suosittelemme, että aktivoit tekstiviestipalvelumme, jotta voit
saada tekstiviestin sekä suunnitelluista että suunnittelemattomista
sähkökatkoksista. Huomioithan, että aina ei ole mahdollista tiedottaa ennakkoon
sähkökatkoista.

Älä kytke kaikkia sähkölaitteita päälle heti sähköjen palattua.
Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään
muilla sähkönkäyttäjillä. Sähkön säästäminen on muutenkin kannatettavaa.

Tarkista sähkölaitteet, ettei esimerkiksi liesi tai sauna jäänyt sähkökatkon
alkaessa päälle.

Sähkökatkon aikana ja sen jälkeen on hyvä olla varovainen, kun laskee
lämmintä vettä hanasta tai suihkusta. Katkon vuoksi veden lämpötila voi
vaihdella ja hanoista voi tulla myös poikkeuksellisen kuumaa vettä.

Aina kun poistuu kotoa pidemmäksi ajaksi, on koti hyvä jättää sellaiseen
kuntoon, ettei lyhyestä sähkökatkosta ole haittaa. Sähköt voivat katketa myös
muista syistä kuin sähköpulan takia, esimerkiksi myrskyjen tai laitevikojen
vuoksi.

 

Sähköpulan vuoksi tehtävistä katkoista ei makseta korvauksia, sillä kyse ei
ole sähkömarkkinalain mukaisesta virheestä sähkönjakelussa.

Sähköpulan vuoksi toteutettavien kiertävien sähkökatkojen ei
lähtökohtaisesti tulisi aiheuttaa suoria vahinkoja, kuten rikkoa laitteita tai
johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen. Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee joka
tapauksessa olla varautunut sähkökatkoihin esimerkiksi myrskyjen seurauksena.

Sähköjen katkeaminen ja päälle kytkeminen ei saisi rikkoa esimerkiksi
sähkölaitteita, vaan sähkölaitteet on suunniteltava siten, että ne kestävät
sähkökatkon.

Lyhyen, muutaman tunnin sähkökatkon aikana jääkaappi ei ehdi lämmetä eikä
pakastin ala sulaa, kunhan niiden ovia ei availe tarpeettomasti.

Sähkökatkojen aiheuttamista niin kutsutuista välillisistä vahingoista, kuten
ansionmenetyksestä töiden keskeytyessä, ei pääsääntöisesti makseta
vahingonkorvauksia.

Sähköpulassa sähkökatko kestää kerrallaan noin kaksi tuntia, jonka jälkeen
sähköt palautetaan keskeytysten jatkuessa muualla, siihen asti, kunnes
sähköpulatilanne on ohi. Toimintatavalla pyritään estämään kiinteistöjen
liiallinen jäähtyminen ja vaurioiden syntyminen (esim. putkien jäätyminen).
Myöskään pakastin ei kahdessa tunnissa ala sulaa, ellei sen ovea availe
tarpeettomasti.

Kaupungin kattavassa kaukolämpöverkossa pyritään pitämään vesi liikkeellä
kaikissa tilanteissa, jolloin vesi kiertää kaikkialla putkistossa eikä
jäähtymistä tai jäätymistä pääsisi tapahtumaan.

Saako katkosta muita korvauksia?

Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos
sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa
kyse ei ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu
paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä.

Herrfors Oy

Nyt voit saada Herrfors Verkolta
SMS-viestin sekä suunnitelluista että suunnittelemattomista sähkökatkoksista.
SMS-palvelu on täysin ilmainen. Palvelussa voit valita myös haluatko
vastaanottaa tekstiviestejä vuorokauden ympäri, vai ainoastaan päiväsaikaan.

Voit myös halutessasi rekisteröityä Herrforsin kaukolämmön
tekstiviestipalveluun ja saada tietoa kaukolämmön toimituskatkoista.

Suomen Punaisen
Ristin varautu­mis­ohjeet

Punaisen Ristin ohjeet sisältävät
muun muassa vinkkejä vedentulon häiriön ja sähkökatkon varalle. Ohjeessa
kerrotaan myös, minkä verran ylimääräistä ruokaa, vettä ja tarvikkeita
kannattaa säilyttää kotona.

Näin säästät sähköä, energian­sääs­tö­vinkit
suomalaisille (Astetta alemmas -kampanja)

Astetta alemmas on
valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se tarjoaa konkreettisia
vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona,
työssä ja liikenteessä. 

Kotita­loudet: Näin varaudut sähkökat­koihin
(www.​72tuntia.​fi)
 

72 tuntia on viranomaisten ja
järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa tulisi
varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen
sattuessa. 

Varmuuden vuoksi -verkkolehti
(www.​varmuudenvuoksi.​fi)

Varmuuden vuoksi on
Huoltovarmuuskeskuksen verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja
ajankohtaista tietoa huoltovarmuudesta.

Kodin energian­ku­lu­tuksesta
kannattaa nipistää, kunhan huomioi toimien terveys­vai­ku­tukset – katso vinkit
(THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) asiantuntijat ovat koonneet yhteen energiansäästövinkit, joiden
avulla energiankulutusta voi pienentää ilman, että asukkaiden terveys tai
kiinteistön kunto kärsii.

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Koulut ja päiväkodit toimivat normaalisti myös sähköpulan aikana. Kahden
tunnin katkot ei pääosin vaikuta rakennusten lämpötiloihin, mutta voivat
jossain määrin vaikuttaa päivän suunniteltuun ohjelmaan. Tietoa sähkökatkosta
ei saada välttämättä ennakkoon. Pyrimme sen vuoksi antamaan mahdollisimman
paljon yleistä ennakko-ohjeistusta oppilaille sekä vanhemmille mahdollisen
sähköpulan varalta.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat suljetaan, mikäli katkoista saadaan tieto edellisen vuorokauden
aikana, jolloin sähkökatkoon ehditään valmistautua. Mikäli sähkökatko tulee
nuorisotilan ollessa auki, nuorisotila pidetään avoinna turvallisuus
huomioiden. Nuorisotilojen kiinnioloista viestitään somen kautta ja lapulla
ovessa.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto

Ennakoidut sähkökatkot

 • toimisto
  tiedottaa Eepos-ohjelman kautta ennakkoon ilmoitetuista sähkökatkoista
  johtuvasta lähiopetuksen perumisesta oppilaille/huoltajille siltä osin
  kuin ennakkotietoja kunnista saadaan
 • siirrytään
  etäopetukseen; osa päivän opetuksesta voidaan mahdollisesti pitää
  lähiopetuksena, joissain tilanteissa opettaja voi pystyä siirtämään
  opetusta ja tiedottaa tästä oppilaille/huoltajille
 • etäopetus
  voi tapahtua esim. seuraavasti: opettaja pyytää harjoitteluvideon
  oppilaalta ja kommentoi sitä sekä antaa uudet harjoitteluohjeet/uudet
  läksyt

Ennakoimaton sähkökatko

 • sähkökatkon
  pitkittyessä opettaja huolehtii, että paikalle saapuneet oppilaat pääsevät
  turvallisesti lähtemään kotiin ja peruu päivän loput oppilaat sekä antaa
  heille etätehtävät

Ylivieskan seudun kansalaisopisto

Kansalaisopiston opetus pyritään toteuttamaan suunnitelman mukaan niin
pitkälle kuin se on mahdollista. Mikäli sähkökatkoista tiedetään ennakkoon,
tiedotetaan opiskelijoita mahdollisista opetuksen muutoksista (etäopetukseen
siirtyminen, tuntien siirtäminen) tekstiviesteillä. Mikäli sähkökatkos tulee
opintoryhmän toiminnan aikana, pyritään opetusta jatkamaan mahdollisuuksien
mukaan loppuun saakka. Mikäli tuntien loppuun saattaminen on mahdotonta,
opintoryhmän opettaja huolehtii hänelle annettujen toimintaohjeiden mukaisesti
ryhmän lähdöstä turvalliselle kotimatkalle. Keskeytyneet tai kokonaan perutut
opetustunnit korvataan opiskelijoille myöhemmin määriteltynä ajankohtana.

 

Turvallinen liikkuminen ulkona

Sähköpulan riskin noustessa katuvalaistusta ja mahdollisesti
ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi. Kaupunki
toivoo, että tällaisessa tilanteessa kuntalaiset kiinnittäisivät erityistä
huomiota liikenneturvallisuuteen ja käyttävät esimerkiksi paristokäyttöisiä
valaisia, led-lamppuja ja heijastimia. Turhaa liikkumista parkkipaikoilla tulee
välttää.

Kirjaston tilojen käyttöä rajoitetaan sähkökatkon aikana

Sähkökatkon aikana kirjastoissa ei voi lainata eikä palauttaa aineistoa.
Yleisöpäätteet, tulostus ja kopiointi ovat pois käytöstä. Jos sähkökatko
ajoittuu valoisaan aikaan, kirjastoissa voi oleskella normaalisti. Pimeälle
ajoittuvan sähkökatkon aikaan voi tarvittaessa jäädä varavalaistuun lehtilukutilaan
kirjaston sulkemiseen asti. Muut kirjaston tilat eivät tuolloin ole asiakkaiden
käytössä. Toivomme, ettei kirjastoihin lähdetä sähkökatkon kestäessä vaan
asiointi hoidetaan katkon päätyttyä.

Kulttuuripalvelut

Sähkökatkon sattuessa Kulttuurikeskus Akustiikassa tapahtuma keskeytetään.
Keskeytyneet tapahtumat pyritään siirtämään ja toteuttamaan toisena
ajankohtana.

Liikuntapalvelut ei järjestä toimintaa sähkökatkojen aikana

Liikuntapalvelut ei turvallisuussyistä järjestä ohjelmaa sähkökatkojen
aikana. Liikuntapalvelut tiedottaa mahdollisista peruutuksia asiakkaitaan.

Hiihtoladut pimeänä sähköpulan riskin ollessa suuri

Sähköpulan riskin ollessa suuri, hiihtolatujen ja muiden urheilupaikkojen
ulkovalot sammutetaan energian säästämiseksi. Hiihto laduilla tapahtuu omalla
vastuulla. Kaupunki suosittelee käyttämään otsalamppua.

Vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin omistamissa tiloissa

Sähkökatkojen aikana koulujen liikuntasaleissa ja muissa liikuntapalveluiden
hallinnoimissa liikuntatiloissa ei voi harrastaa toimintaa
turvallisuusnäkökulmasta. Kaupunki tiedottaa asiasta käyttäjiä tarpeen mukaan.
Urheiluseurat, nuorisoseurat ja muut vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot
vastaavat ja tiedottavat itse omasta toiminnastaan jäsenilleen. Kaupunki
kannustaa vapaa-ajan toimintaa järjestäviä tahoja kiinnittämään huomiota
turvallisuuteen.

Uimahalli suljetaan sähkökatkon ajaksi

Uimahalli suljetaan ennalta ilmoitetun sähkökatkon ajaksi
ja uimahalli tiedottaa asiakkaita. Allasosasto avataan, kun on varmistettu,
että veden laatu on turvallisuusohjeiden mukaista.

Ennakoimattomien sähkökatkojen aikana henkilökunta ohjaa
asiakkaat pois altaista ja muista liikuntatiloista pukuhuoneisiin. Vaikka
talossa on sähkökatkosten varalta turvavalaistus, henkilökunta tuo
pukuhuoneisiin lisävaloa ja varmistaa, että pukuhuoneissa olevilla henkilöillä
on kaikki kunnossa. Jos sähkökatko kestää yli viisitoista minuuttia
yhtämittaisesti, asiakkaat opastetaan ulos hallin tiloista ja halli suljetaan.
Allasosasto avataan, kun on varmistettu, että veden laatu on
turvallisuusohjeiden mukaista. Kassa, kahvio ja muut liikuntakeskuksen
liikuntatilat avataan sähkökatkon jälkeen heti kun se on mahdollista.

Jäähalli suljetaan sähkökatkon ajaksi

Jäähalli suljetaan sähkökatkon sattuessa. Toiminta jatkuu jäähallissa, kun
jäähallin jää on todettu turvalliseksi jatkaa käyttöä. Kaupunki tiedottaa
asiasta urheiluseuroja ja muita käyttäjiä.

 

Sähkökatkon vaikutukset jätevesiin

Sähkökatkon aikana minimoi jäteveden muodostuminen kaupungin
viemäriverkoston alueella.

Yleensä jätevesi liikkuu viemäriverkostossa aluksi painovoimaisesti, mutta
lähes kaikkea jätevettä joudutaan jossakin vaiheessa pumppaamaan sähköpumpuilla
maanpinnan tasaisuuden vuoksi. Ylivieskan alueella on 28 jätevesipumppaamoa,
joista osaan ei voida järjestää varavoimaa sähkökatkon aikana.

Sähkökatkon aikana toimi näin:

 • Vältä
  suihkussa käyntiä sekä astioiden- ja pyykinpesua.
 • Vältä
  myös wc:n huuhtelua.
 • Älä
  laske vettä viemäriin. Jos joudut laskemaan hanasta vettä, laske se
  astiaan tai sankoon.
 • Mikäli
  kiinteistölläsi on jäteveden tulvimisenestolaite, tarkista ja varmista sen
  toimivuus ennen sähkökatkoja

 

Vesi on juomakelpoista niin kauan, kun sitä tulee hanasta. Paineen vaihtelut voivat kuitenkin irrottaa putkista sakkaa, joka sameuttaa veden. Mikäli olet verkostoveden piirissä, seuraa vesilaitoksesi tiedottamista, jos vedentulossa on ongelmia.

Jos olet oman kaivoveden varassa, varaudu sähkökatkoon varaamalla juomavettä puhtaaseen, kannelliseen astiaan. Pidä kotona varalla pullovettä tai juotavaksi valmista mehua. Seuraa myös kunnan ja vesilaitoksen tiedottamista mahdollisesta vedenjakelusta.

WC:tä voi käyttää, ellei viemärilaitos myöhemmin toisin ohjeista. WC:n huuhtelemiseen voi käyttää mitä tahansa saatavilla olevaa vettä, esimerkiksi sulatettua lunta tai pihakaivon vettä.

Jos vettä WC:n huuhtelemiseen ei ole käytettävissä, käytä WC-istuinta virtsaamiseen. Ulosteita varten aseta muovipussi WC-istuimeen, sankoon tai pottaan ja käytä sanomalehteä tai muuta paperia kuivikkeena. Tee tarpeesi pussiin ja sulje pussi sen jälkeen tiiviisti. Vie pussi heti ulos jäteastiaan, se kuuluu hävittää kaatopaikka- tai polttojätteen mukana. Ulosteita ei saa viedä bio- tai energiajätteen keräilyastiaan edes biojätepussissa.

Käsien puhdistukseen WC-käynnin jälkeen kannattaa varata käsidesiä, jos vettä käsienpesuun ei ole saatavilla.

Ruoka pysyy jääkaapissa kylmänä pari tuntia sen jälkeen, kun sähköt ovat katkenneet. Pakastimessa ruoka säilyy jäässä vähintään vuorokauden, jos sen ovea ei availla turhaan. Hyvin eristetty, täysi säiliöpakastin pitää ruoat jäässä jopa kaksi vuorokautta.

Jos sähkökatko pitkittyy, on hyvä syödä ja juoda ensimmäiseksi jääkaapissa säilytettävät ruoat ja juomat. Aloita kalasta ja äyriäisistä, jotka vaativat kylmimmän säilytyslämmön. Jatka sitten lihoihin, makkaroihin, valmisruokiin ja maitotuotteisiin.

Kylmässä säilytettävät ruoat eivät ole turvallisia, jos ne lämpiävät. Tyhjiö- ja suojakaasupakatuissa elintarvikkeissa voi jo alle vuorokaudessa kasvaa vaarallisia, mutta hajuttomia tai mauttomia bakteereja, jotka aiheuttavat ruokamyrkytyksen. Maitoa voi käyttää niin kauan kuin se maistuu ja tuoksuu hyvältä.

Talvella ruoka säilyy paremmin ulkona kylmälaukussa tai sanomalehdillä vuoratussa laatikossa. Paras lämpötila on nollan ja + 6 asteen välillä. Jos ruoka jäätyy ulkona, se pitää käyttää heti sulamisen jälkeen.

Kun sähköt palaavat: Tutki pakastimen sisältö. Jäässä olevat ruoat voit jättää pakastumaan uudestaan. Arvioi sulaneiden tuotteiden tila. Sulaneet, mutta vielä kylmät ruoat, esimerkiksi liha, kala, äyriäiset ja marjat, kannattaa laittaa ruoaksi. Älä syö sulaneita ruokia, joiden pakkaus on mennyt rikki.

Muista kotivara! Pidä kotona pieni varasto hyvin säilyviä ruokia. Niitä ovat esimerkiksi säilykkeet, lastenruoat, näkkileivät, keksit ja mehut. Iskukuumennettu maito (UHT) säilyy huoneenlämmössä kuukausia. Kotivarana on hyvä pitää myös ruokia, jotka maistuvat kylminäkin.

Eläintiloilla tärkeintä on varautuminen ennakkoon varmistamalla, että varavoimaa on käytössä.

Sähkökatkon pitkittyessä eläinten riittävään vedensaantiin on hyvä kiinnittää huomiota. Lumi ei riitä korvaamaan sulaa juomavettä, sillä lumesta saatava vesimäärä on huomattavan vähäinen. Muistathan tarjota eläimille riittävästi sulaa juomavettä useamman kerran päivässä.

Täysikasvuinen nauta tarvitsee vettä 40–160 litraa vuorokaudessa, hevonen 20–100 litraa, fysiologisesta tilasta ja rasituksesta riippuen. Esimerkiksi hevosilla yleinen ähkyn aiheuttaja talviaikaan on juuri nestehukka.

Lisätietoja

Varautumisesta: 72tuntia.fi

Sähkökatkoista: Häiriökartta

Kaupungin palvelut sähköpulan aikana

Sähkökatkojen vaikutukset kaupungin palveluihin

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare