Hirvenlihan myynti ja/tai luovutus

Hirvenlihan myynti ja/tai luovutus

Metsästäjä voi teurastaa luonnonvaraista riistaa loppuun esimerkiksi lahtivajassa. Jos metsästäjä tai metsästysseura luovuttaa tarkastamatonta riistan lihaa suoraan kuluttajalle tai toimittaa sitä paikalliseen vähittäismyyntiin, toiminnasta ja tilasta, jossa toimintaa harjoitetaan (esim. lahtivajasta), tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa luovutettavaksi mitään tuotteita, kuten jauhelihaa, makkaroita tai palvilihaa.

Metsästäjän omaan käyttöön päätyvää tai peijaisissa tarjottavaa lihaa ei tarvitse tarkastaa. Omaan käyttöön voi tarkastamattomasta lihasta valmistuttaa rahtitoimintana myös tuotteita kuten säilykkeitä, palvilihoja tai makkaroita.

Peijaisia on järjestetty usein erilaisissa elintarvikehuoneistoissa, esimerkiksi koulujen keittiöissä. Se on edelleen mahdollista, ajallisesti erotettuna varsinaisesta keittiötoiminnasta, mutta keittiöt voivat toisaalta arvioida riskin liian suureksi ja omavalvontansa perusteella kieltäytyä ottamasta tiloihin tarkastamatonta lihaa.

Metsästäjä tai metsästysseura voi myös luovuttaa tai myydä suoraan kuluttajille rajoitetun määrän riistaa alkutuotannon tuotteena eli nylkemättömänä tai kynimättömänä. Hirven ruhoja voidaan myydä nylkemättömänä 10 kappaletta vuodessa.

Tarkastamatonta lihaa voi toimittaa myös vähittäismyyntiin eli ravintoloihin tai vähittäismyymälöihin enintään 10 hirveä vuodessa.

Jos siis metsästysseura tai metsästäjä haluaa myydä lihaa, tulee ns. lahtivajasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus oman alueen terveysvalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tulee ilmetä elintarvikealan toimijan tai yrityksen nimi, kotikunta ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus, mitä toimintaa ilmoitus koskee, toiminnan arvioitu aloittamisajankohta, toiminnan laajuus ja tieto omavalvontasuunnitelmasta. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää omavalvontasuunnitelmaa, mutta toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja sen noudattamisesta tulee pitää kirjaa.

Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoitettu elintarvikehuoneisto liitetään myös valvonnan piiriin. Nykyisen ohjeistuksen mukaan tarkastuksia tehdään joka toinen vuosi. Sekä ilmoituksen käsittely että tarkastukset ovat maksullisia.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare