Avoin paikkatieto

Paikkatieto kulkee verkon yli.

Eurooppalainen lainsäädäntö

Tietotekniikan kehittymisen myötä on tullut mahdolliseksi jakaa kartta- ja paikkatietoaineistoja verkon yli rajapintoja hyödyntäen. EU:n INSPIRE-direktiivi ja komission asetukset velvoittavat eri viranomaistahoja jakaamaan aineistojaan stantardisoidussa muodossa, jolloin niitä voi hyödyntää vastikkeetta kuka tahansa asiantunteva käyttäjä. INSPIRE-direktiivi ohjaa EU:n jäsenmaat rakentamaan yhtenäiset ja toimivat paikkatietoinfrastruktuurit. INSPIRE-direktiivi tuli voimaan 15.5.2007 ja sen toimeenpano etenee vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

Kansallinen lainsäädäntö

Suomessa aineistojen jakaminen perustuu Lakiin- ja asetukseen ja sen muutoksiin paikkatietoinfrastruktuurista. Paikkatietoaineistojen kuvaukset kirjataan Suomessa INSPIRE-sihteeristön ylläpitämään kansalliseen metatietopalvelu Paikkatietohakemistoon. Tämän jälkeen aineistot voidaan esittää avoimissa ja maksuttomissa hakupalveluissa, joihin esimerkiksi kansallinen paikkatietoportaali Paikkatietoikkuna kuuluu.

Ylivieskassa

Kaupunki on julkaissut avoimena WMS-rajapintana seuraavia aineistoja;

  • Opakartta
  • Ajantasa-asemakaava
  • Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
  • Yleiskaava
  • Asemakaavan pohjakartta (kantakartta)

Yhteystiedot

Lepistö Ari
vs. paikkatietoinsinööri
044 4294 412
Tekniset palvelut

Linkit

Paikkatietohakemisto

Paikkatietoikkuna

Ylivieskan kaupungin WMS-rajapinta

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare