Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palvelusetelillä kunta maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta varhaiskasvatuspalvelusta.

Löydät Ylivieskan yksityiset varhaiskasvatuspaikat täältä.

Palvelusetelin myöntäminen

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa Ylivieskassa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli myönnetään varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevasta lapsesta hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon seuraavin ehdoin:

 • lapsesta ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä yksityisen hoidon tuen kuntalisää eikä lapsi käytä kunnallista varhaiskasvatusta
 • isyysvapaan ja perhevapaan aikana oikeus palveluseteliin kuitenkin säilyy
 • palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen alkua varhaiskasvatustoimistosta
 • palveluseteli on voimassa varhaiskasvatuksen alkamispäivästä ja päättyy varhaiskasvatuksen päättymispäivään
 • palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja on voimassa toistaiseksi
 • tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli
 • palveluseteliä ei myönnetä lasten kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon, jos perhepäivähoitaja on työsuhteessa perheeseen

Palvelusetelin käyttö on perheelle vapaaehtoista ja halutessaan vanhemmat voivat valita palvelun. Perheellä ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Ylivieskan kaupunki voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna.

Palvelusetelin hakeminen

 • vanhemmat valitsevat varhaiskasvatuspalvelun tuottajan kaupungin hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista ja ottavat yhteyttä varhaiskasvatusyrittäjään
 • huoltaja ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta
 • palveluntuottaja varmistaa kaupungilta, että palveluseteli tullaan myöntämään
 • uusi palvelusetelihakemus tehdään sähköisesti tästä: sähköinen palvelusetelihakemus
 • hakemukseen voi liittää tulotiedot
 • mikäli palvelusetelihakemuksessa hyväksytään korkein maksu, ei tulotietoja tarvitse toimittaa
 • tulotiedot voi lähettää myös myöhemmin täyttämällä sähköisen tuloselvityslomakkeen
 • tulotiedot on ilmoitettava kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Muussa tapauksessa omavastuuosuudeksi muodostuu korkein lakisääteinen maksu
 • perhe saa sijoituspäätöksen sähköisesti ja voivat aloittaa varhaiskasvatuksen
 • palvelupäällikkö myöntää palvelusetelin, kun tulotiedot on toimitettu ja lähettää siitä asiakkaalle päätöksen
 • huoltaja maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle
 • huoltaja reklamoi mahdollisissa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä varhaiskasvatustoimistoon

Palvelusetelin arvoon vaikuttaa huoltajien tulot sekä lapsen ikä ja hoidontarve. Lapsen tuen tarpeen johdosta on mahdollista hakea korotettua palveluseteliä.

Palveluseteleille on määritetty kattoarvo. Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä maksettavan palvelusetelin kattohinnasta perheen laskennallinen varhaiskasvatusmaksu. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin erotus. Perheen tulot otetaan huomioon samoin perustein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kokopäivähoidon kattohinta 1.8.2023 alkaen

 • päiväkotipaikka alle 3-vuotias 1364 euroa/kk, yli 15 pv
 • päiväkotipaikka yli 3-vuotias 892 euroa/kk, yli 15 pv
 • ryhmäperhepäivähoitopaikka 1023 euroa/kk, yli 15 pv
 • perhepäivähoito 779 euroa/kk, yli 15 pv

Varhaiskasvatusmaksu 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016) ja sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja sekä yli 6-henkisen perheen muista alle 18-vuotiaista lapsista tehtävää tulorajan noston euromäärää on muutettu eduskunnan päätöksellä 1.3.23 alkaen

Maksun määräytyminen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta yli 15 pv/kk perittävän maksun enimmäismäärä on 295 euroa, toisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen 118 euroa ja perheen muiden lapsien enintään 59 euroa. Toisen lapsen maksu on siis suuruudeltaan 40% nuorimman lapsen maksusta ja perheen muiden lasten 20% nuorimman lapsen maksusta.

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (maksimissaan 6 henkilöä) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 262 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan.

Perheen
koko hlöä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein
maksu %
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
23 87410,76 626
34 99810,77 750
45 67510,78 427
56 353 10,79 105
67 02810,79 780

Maksun tarkistaminen

 • maksua voidaan tarkistaa kesken tarkistuskauden (1.8. – 31.7), jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää)
 • muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
 • muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten
 • jos varhaiskasvatusmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin
 • tulotiedot tarkistetaan vuosittain 1.8. kaikilta niiltä asiakkailta, joilta ei tuloja ole tarkistettu 1.1. jälkeen kuluvana vuonna

Sovitut päivät kuukaudessa

Palveluseteli on määritelty koko- ja osapäivähoitoon ja porrastettu kolmeen luokkaan (yli 15 pv/kk, 11–15 pv/kk ja 1–10 pv/kk) sovittujen hoitopäivien mukaan.

Hoidon tarve
pv / kk
Maksu-% koko-päivähoitoKorkein maksu kokopäivähoitoMaksu-% osapäivähoitoKorkein maksu osapäivähoito
1 – 1050 %148 €30 %89 €
11 – 1575 %221 €45 %133 €
yli 15100 %295 €60 %177 €

Palveluntarpeen muutos

Keskustele palveluntarpeen muutoksesta lapsesi varhaiskasvatuspaikassa. Mikäli muutos onnistuu, tee varhaiskasvatuspaikassa uusi hoitosopimus sekä palveluntarpeen muutoshakemus. Palveluntuottaja palauttaa hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot tuloselvityksellä sähköisessä asioinnissa omavastuuosuuden tarkistamista varten.

Varhaiskasvatuspaikan ja palvelusetelin irtisanominen

Kun ette enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa ja olette ilmoittaneet tästä hoitopaikassa, tehkää irtisanomisilmoitus sähköisessä asioinnissa. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on irtisanomisaika (yleensä 1kk ilmoittamispäivästä lähtien), jonka aikana omavastuuosuus tulee maksaa, joten muista tehdä irtisanominen myös yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Yhteystiedot

Halmetoja Heli
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Sähköinen asiointi

eDaisy

Palvelusetelitiedote

Tulostettavat lomakkeet

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare