Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palvelusetelillä kunta maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta varhaiskasvatuspalvelusta.

Löydät Ylivieskan yksityiset varhaiskasvatuspaikat täältä.

Palvelusetelin myöntäminen

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa Ylivieskassa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli myönnetään varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevasta lapsesta hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon seuraavin ehdoin:

 • lapsesta ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä yksityisen hoidon tuen kuntalisää eikä lapsi käytä kunnallista varhaiskasvatusta
 • isyysvapaan ja perhevapaan aikana oikeus palveluseteliin kuitenkin säilyy
 • palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen alkua varhaiskasvatustoimistosta
 • palveluseteli on voimassa varhaiskasvatuksen alkamispäivästä ja päättyy varhaiskasvatuksen päättymispäivään
 • palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja on voimassa toistaiseksi
 • tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli
 • palveluseteliä ei myönnetä lasten kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon, jos perhepäivähoitaja on työsuhteessa perheeseen

Palvelusetelin käyttö on perheelle vapaaehtoista ja halutessaan vanhemmat voivat valita palvelun. Perheellä ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Ylivieskan kaupunki voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna.

Palvelusetelin hakeminen

 • vanhemmat valitsevat varhaiskasvatuspalvelun tuottajan kaupungin hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista ja ottavat yhteyttä varhaiskasvatusyrittäjään
 • huoltaja ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta
 • uusi palvelusetelihakemus tehdään sähköisesti tästä: Sähköinen palvelusetelihakemus
 • hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet (palkkalaskelma ym.) toimitetaan erikseen varhaiskasvatustoimistoon tuloselvityslomakkeen kanssa (myös sähköpostitse käy)
 • mikäli palvelusetelihakemuksessa hyväksytään korkein maksu, ei tulotietoja tarvitse toimittaa
 • palvelupäällikkö myöntää palvelusetelin ja lähettää siitä asiakkaalle päätöksen
 • huoltaja maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle
 • huoltaja reklamoi mahdollisissa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä varhaiskasvatustoimistoon

Palvelusetelin arvoon vaikuttaa huoltajien tulot sekä lapsen ikä ja hoidontarve. Lapsen tuen tarpeen johdosta on mahdollista hakea korotettua palveluseteliä.

Palvelusetelin arvolle on määritetty perheen tuloihin perustuva palvelusetelin kattoarvo. Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä maksettavan palvelusetelin kattohinnasta perheen laskennallinen varhaiskasvatusmaksu. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin erotus. Perheen tulot otetaan huomioon samoin perustein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kokopäivähoidon kattohinta 1.8.2022 alkaen

 • päiväkotipaikka alle 3-vuotias 1311 euroa/kk, yli 15 pv
 • päiväkotipaikka yli 3-vuotias 857 euroa/kk, yli 15 pv
 • ryhmäperhepäivähoitopaikka 983 euroa/kk, yli 15 pv
 • perhepäivähoito 749 euroa/kk, yli 15 pv

Varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatusmaksu määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan (30.3.2021 § 4) hyväksymien perusteiden mukaan. Maksu voidaan tarkistaa kesken hoitokauden, mikäli varhaiskasvatuksen maksuperusteita valtakunnallisesti lainsäädännöllä muutetaan.

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (maksimissaan 6 henkilöä) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 189 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan.

Perheen
koko hlöä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein
maksu %
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
22 78910,75 485
33 61010,76 297
44 09910,76 786
54 58810,77 275
65 07510,77 762

Sovitut päivät kuukaudessa

Palveluseteli on määritelty koko- ja osapäivähoitoon ja porrastettu kolmeen luokkaan (yli 15 pv/kk, 11–15 pv/kk ja 1–10 pv/kk) sovittujen hoitopäivien mukaan.

Hoidon tarve
pv / kk
Maksu-% koko-päivähoitoKorkein maksu kokopäivähoitoMaksu-% osapäivähoitoKorkein maksu osapäivähoito
1 – 1050 %144 €30 %86 €
11 – 1575 %216 €45 %130 €
yli 15100 %288 €60 %173 €

Palveluntarpeen muutos

Keskustele palveluntarpeen muutoksesta lapsesi varhaiskasvatuspaikassa. Mikäli muutos onnistuu, tee varhaiskasvatuspaikassa uusi hoitosopimus sekä palveluntarpeen muutoshakemus. Palveluntuottaja palauttaa hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot varhaiskasvatustoimistoon joko sähköpostitse tai sähköisen järjestelmän kautta omavastuuosuuden tarkistamista varten.

Varhaiskasvatuspaikan ja palvelusetelin irtisanominen

Kun ette enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa ja olette ilmoittaneet tästä hoitopaikassa, tehkää kirjallinen irtisanomisilmoitus. Palauttakaa lomake lapsenne varhaiskasvatuspaikkaan, jonka palveluntuottaja palauttaa varhaiskasvatustoimistoon.

Yhteystiedot

Tikkanen Elisa
palvelupäällikkö
040 6429 873
Varhaiskasvatuspalvelut

Hannula Sirpa
toimistosihteeri laskutus ja palvelusetelit
040 6429 871
Varhaiskasvatuspalvelut

Linkkejä

Sähköinen palvelusetelihakemus

Lomakkeet ja ohjeet

Palvelusetelihakemus (tulostettava)

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare