Perusopetukseen ilmoittautuminen

Ylivieskan kaupungissa on keskitetty oppilaaksiotto.

Kouluun ilmoittautuminen

Lapsi aloittaa perusopetuksen sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän vuotta. Koulutoimisto lähettää koteihin ilmoittautumisohjeet tuleville ekaluokkalaisille tammi-helmikuun vaihteessa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilmassa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi hakea myös iltapäivätoimintaan. Tulevien ekaluokkalaisten kouluuntutustumispäivä järjestetään vuosittain toukokuussa.

Ylivieskaan muulta paikkakunnalta muuttavat oppilaat ilmoitetaan kouluun:

  • Koulutoimiston osastosihteeri Minna Seppälälle (puh. 044 4294 312, etunimi.sukunimi@ylivieska.fi) TAI
  • Sivistysjohtaja Kai Pertulle (puh. 044 4294 314, etunimi.sukunimi@ylivieska.fi)

Lähikoulun määräytyminen

Jokaiselle uudelle oppilaalle osoitetaan koulupaikka eli niin sanottu lähikoulu. Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja päättää lähikoulun osoittamisesta ja oppilaaksi ottamisesta sivistyslautakunnan päättämien perusteiden mukaan. Ylivieskan lähikoulujen osoittaminen perustuu ns. avoimiin alueisiin, joissa lähikoulujen oppilaaksi ottamisen tarkkoja alueita ei ole määritelty.

Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat esimerkiksi koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä opetusryhmien koko. Koulumatka arvioidaan lapsen virallisesta, väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Pidennetyn oppivelvollisuuden tai erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat voidaan ohjata myös Katajan tai Rahkolan kouluihin.

Koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun

Lapselle voi hakea koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin osoitettuun lähikouluun. Päätöksen tekee sivistysjohtaja sivistyslautakunnan päättämien kriteereiden mukaisesti. Koulunkäyn­ti­oi­keus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun voidaan myöntää, mi­kä­li toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa. Toissijainen oppilaaksiotto ei saa kasvattaa luokkakokoa 22 oppilasta suuremmaksi. Toissijaiseen kouluun ei muodostu oikeutta koulukyytiin.

Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan kuluvan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuksista.

Yhteystiedot

Perttu Kai
sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori
044 4294 314
Sivistyspalvelut

Seppälä Minna
osastosihteeri
044 4294 312
Sivistyspalvelut

Lisätietoja

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare