Perusopetukseen ilmoittautuminen

Ylivieskan kaupungissa on keskitetty oppilaaksiotto.

Kouluun ilmoittautuminen

Lapsi aloittaa perusopetuksen sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän vuotta. Koulutoimisto lähettää koteihin ilmoittautumisohjeet tuleville ekaluokkalaisille tammi-helmikuun vaihteessa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilmassa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi hakea myös iltapäivätoimintaan. Tulevien ekaluokkalaisten kouluuntutustumispäivä järjestetään vuosittain toukokuussa.

Oppilaaksiotto tehdään erikseen vuosiluokille 1-6 ja 7-9. Yläkouluun siirtyville tuleville 7-luokkalaisille lähetetään kirjeitse lähikoulupäätös yläkoulusta viimeistään huhtikuussa.

Ylivieskaan muulta paikkakunnalta muuttavat oppilaat ilmoitetaan kouluun:

  • Koulutoimiston toimistosihteeri Elina Hietalalle (puh. 044 4294 312, etunimi.sukunimi@ylivieska.fi) TAI
  • Sivistysjohtaja Kai Pertulle (puh. 044 4294 314, etunimi.sukunimi@ylivieska.fi)

Lähikoulun määräytyminen

Jokaiselle oppilaalle osoitetaan koulupaikka eli niin sanottu lähikoulu. Hallintosäännön mukaan sivistysjohtaja päättää lähikoulun osoittamisesta ja oppilaaksi ottamisesta sivistyslautakunnan päättämien perusteiden mukaan. Ylivieskan lähikoulujen osoittaminen perustuu ns. avoimiin alueisiin, joissa lähikoulujen oppilaaksi ottamisen tarkkoja alueita ei ole määritelty.

Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat esimerkiksi koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä opetusryhmien koko. Koulumatka arvioidaan lapsen virallisesta, väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Pidennetyn oppivelvollisuuden tai erityisen tuen päätöksen saaneet alakoulun oppilaat voidaan ohjata myös Katajan tai Rahkolan kouluihin.

Koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun

Lapselle voi hakea koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin osoitettuun lähikouluun. Päätöksen tekee sivistysjohtaja sivistyslautakunnan päättämien kriteereiden mukaisesti. Koulunkäyn­ti­oi­keus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun voidaan myöntää, mi­kä­li toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa. Toissijainen oppilaaksiotto ei saa kasvattaa luokkakokoa luokilla 1.-6. 22 oppilasta ja luokilla 7.-9. 20 oppilasta suuremmaksi. Toissijaiseen kouluun ei muodostu oikeutta koulukyytiin.

Ylivieskassa tapahtuvan muuton vaikutus koulupaikkaan:

Oppilaan lähikoulu osoitetaan hänen virallisen, väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Ylivieskan kaupungin alueella tapahtuva muutto voi aiheuttaa oppilaan lähikoulun osoittamisen uudelleen ja koulun vaihtumisen.

Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken perusopetuksen, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan kyseisen, kuluvan lukuvuoden loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuksista.

Yhteystiedot

Perttu Kai
sivistysjohtaja
044 4294 314
Sivistyspalvelut

Lisää tietoa

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare