Biojätteiden erilliskeräys

Biojätteen erilliskeräys koskee Ylivieskassa rajauksen sisäpuolella olevia kiinteistöjä

Biojätteiden erilliskeräys vähintään yhden huoneiston kiinteistöiltä

Uudistetun jätelain myötä on kunnan yli 10 000 asukkaan taajamissa järjestettävä elintarvikebiojätteen erilliskeräys jokaiselta asuinkiinteistöltä. Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee kiinteistöjä, jotka eivät käsittele keittiöbiojätteitä itse kompostoimalla jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle.

Jokilaaksojen jätelautakunnan alueella erilliskeräysvelvoite koskee Ylivieskan keskustaajaman vähintään yhden huoneiston kiinteistöjä.

Eriliskeräysalueen taajamarajaus on muodostettu käyttäen YKR-taajamaa. YKR-taajama on Suomen ympäristökeskuksen tuottama Suomen virallinen taajamarajaus, jota myös Tilastokeskus käyttää tilastoinnissaan. YKR-taajamarajauskartassa, samoin kuin Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä, taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Kartta taajamarajaukseen avautuu tästä.

Elintarvikebiojätteen erilliskeräys alkaa Ylivieskassa heinäkuussa 2024. Jätehuoltoyhtiö Vestia Oy on yhteydessä keräysvelvoitteen piiriin kuuluviin talouksiin ennen keräyksen aloittamista.

Vestia Oy on koonnut sivuilleen tietoa Ylivieskan taajaman erilliskeräyksestä. Pääset tarkastelemaan Vestian sivuja tästä.

Yhteystiedot

Jätelautakunta

Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Linnala Anu
Jätehuollon suunnittelija
040 5586 330

Myllyoja Elina
toimistosihteeri
044 4294 225

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare