Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus on koko perusopetuksen ajan kestävä jatkumo.

Ohjauksen kokonaisuuteen kuuluu esim. opastaminen toimintaan kouluyhteisössä, itsetuntemuksen lisääminen, opiskelutaitojen kehittäminen, monipuoliseen tiedonhankintaan ohjaaminen, ammatteihin ja työelämään tutustuminen sekä opiskeluun liittyvissä valinnoissa ohjaaminen. Ohjauksessa kannustetaan jatko-opintoihin ja tuetaan nivelvaiheiden valinnoissa. Luokilla 1 – 6 oppilaanohjausta antavat luokanopettajat sekä koulunjohtaja. Luokilla 7 – 9 ohjausta antavat opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja rehtori.

Ohjausta annetaan luokkamuotoisena opetuksena sekä pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena. Työelämään tutustuminen eli TET, vierailut työpaikoille, tutustumiskäynnit eri oppilaitoksiin sekä työelämän edustajien vierailut koulussa kuuluvat opinto-ohjaukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare