Maisematyölupa

logo

Oletko tekemässä pihallesi muutoksia?

Milloin tarvitsen?

Maisematyöluvan ratkaisee ja toimenpiteen vähäisyyden arvio ympäristöyksikössä
ympäristöpäällikkö. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, eikä yleiskaava-alueella, jos
yleiskaavassa niin määrätään eikä myöskään alueella, jolla on voimassa rakennuskielto
asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan laatimiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai
toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen
hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Mille alueelle voidaan myöntää?

Maisematyölupa myönnetään alueelle, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, jollei
toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavatarkoituksessa tai turmele kaupunki- tai
maisemakuvaa. Lupa voidaan myöntää alueelle, jolle kunta on määrännyt rakennuskiellon
asemakaavan laatimista tai muuttamista varten tai jolle yleiskaavan laatimista varten on määrätty
toimenpiderajoitus, jos toimenpide ei tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai turmele
kaupunki- tai maisemakuvaa.

Yhteystiedot

Koistinaho Tapio
ympäristöpäällikkö
044 4294 227
Tekniset palvelut

Hae maisematyölupaa

Lupapiste

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare