Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatukseen.

Lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi on mahdollisuus valita

 • kotihoidon tuki,
 • kunnallinen varhaiskasvatus,
 • varhaiskasvatuksen palveluseteli,
 • yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspalveluita kunnallisesta sekä yksityisestä perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatusta tulee kuitenkin hakea viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Yksityisiin palveluihin haetaan suoraan kyseiseen yksikköön. Kun hoitosopimus yksityisen varhaiskasvatuspaikan kautta on tehty, haetaan kaupungilta palveluseteliä.

Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta varhaiskasvatuspaikasta tehdään erillinen päätös.

Päätös kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä tulee ilmoitus sähköpostiin ja se on luettavissa sähköpostissa olevan linkin kautta. Mikäli ette hyväksy sähköistä tiedoksiantoa hakemuksen teon yhteydessä, päätös lähetetään huoltajalle postitse.

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatus (kunnallinen)

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Palveluntarve varataan ensimmäisessä hakemuksessa, mutta sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin voi tehdä muutoksia myöhemmin vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Sovittu
hoitoaika tuntia/kk
Sovittu hoitoaika keskimäärin tuntia/viikkoAsiakasmaksu-% korkeimmasta maksustaEnintään
€/kk
1 – 63 h/kkalle 15 h/vko40 %115 €
64 – 86 h/kk15 – 20 h/vko60 %173 €
87 – 150 h/kk21 – 35 h/vko80 %230 €
yli 150 h/kkyli 35 h/vko100 %288 €

Sovitut päivät kuukaudessa (yksityinen)

Palveluseteli on määritelty koko- ja osapäivähoitoon ja porrastettu kolmeen luokkaan (yli 15 pv/kk, 11–15 pv/kk ja 1–10 pv/kk) sovittujen hoitopäivien mukaan.

Hoidon tarve
pv / kk
Maksu-% koko-päivähoitoKorkein maksu kokopäivähoitoMaksu-% osapäivähoitoKorkein maksu osapäivähoito
1 – 1050 %144 €30 %86 €
11 – 1575 %216 €45 %130 €
yli 15100 %288 €60 %173 €

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta

 • Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelan toimistoon.
 • Sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotiedot voi lähettää myös sähköisen asioinnin kautta, kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat, joilla asiakkuus on voimassa, voivat lähettää tulotiedot myös sähköisesti. Uudet asiakkaat voivat lähettää tulotiedot sähköpostitse tai paperisena varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvityslomake tulee olla tulotietojen liitteenä.

Jos haluat muuttaa palveluntarvetta

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu, täyttäkää palveluntarpeen muutoshakemus. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat voivat palauttaa lomakkeen lapsen omaan varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatustoimistoon ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat täyttävät lomakkeen kyseisessä yksikössä. Palveluntuottaja palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna varhaiskasvatustoimistoon. Lisätietoja palveluntarpeen muutoksesta tästä linkistä.

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa

 • Ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • Tee sähköinen irtisanomisilmoitus sähköisessä asioinnissa
 • Voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle tai täyttää kirjallisen irtisanomislomakkeen
 • Varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanominen on vähintään 4 vk:n ajalle.
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare