Koulunuorisotyö

Välituntitoimintaa kouluilla

Koulunuorisotyö Ylivieskan kouluilla

Keväästä 2022 alkaen Ylivieskan kouluille on jalkautunut kaksi koulunuorisotyöntekijää, jotka ovat säännöllisesti tavattavissa kaikilla kouluilla.

Kaisaniemen yläkoululla sekä Taanilan yhteinäiskoululla koulunuorisotyöntekijä on tavattavissa joka viikko säännöllisinä päivinä.

Koulunuorisotyöntekijän tehtäviin koululla kuuluu mm. nuorten kohtaaminen välituntitilanteissa, ryhmäytystuntien sekä erilaisten teematuntien pitäminen luokissa ja muiden ajankohtaisten aiheiden ylläpitäminen koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa, jolloin erilaisiin luokkatilanteisiin on helpompi valmistautua. Lisäksi vuoden aikana on välituntitempauksia liittyen erilaisiin kalenterivuoden tapahtumiin, kuten joulu, pääsiäinen, vappu ja halloween ja yhteistyössä muiden kaupungissa olevien nuorisotyötätekevien kanssa järjestetään toimintapäiviä.

Koulunuorisotyöntekijän lisäksi kaupungin muut nuorisonohjaajat käyvät säännöllisesti päivystämässä viikoittain sekä Kaisaniemen että Taanilan kouluilla, jolloin he voivat kohdata nuoria, sekä kertoa tulevista tapahtumista ja toiminnoista nuorisotilalla.

Alakoulujen koulunuorisotyöntekijä kiertää kaikissa Ylivieskan alakouluissa säännöllisesti ja kohtaa lapsia koulujen oppituntien ja välituntien aikana. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa luokan tarpeista nousevia teematunteja. Teemoja voivat olla mm. kaveri- ja tunnetaidot, ryhmätyötaidot, mediataidot, seksuaalisuus, kaikki ärsyttää- ja murkkutunnit.

Hannele Aho, Kaisaniemen koulu ja Taanilan yhtenäiskoulu

Seuraa Instagramissa: @ylivieskakoulunuorisotyo_hansu

Tiina Hietamäki, Alakoulut

Seuraa Instagramissa: @ylivieskakoulunuorisotyo_tiina

Jenna Niemelä, toinen aste

Ehkäisevää päihdetyötä kouluilla

Nuoriso-ohjaaja pitää päihdekasvatustunteja 5.-6.-luokkalaisille yhteensä 4 tuntia lukuvuoden aikana sekä yläkouluilla 2 tuntia lukuvuoden aikana.

Päihdekasvatusta toteutetaan ehkäisevän päihdetyön toimintamallia hyödyntämällä yhteistyössä Ylivieskan peruskoulujen kanssa. Sen tavoitteena on ehkäistä päihteiden käytön aloittamista ja kokeilua sekä päihteitä jo kokeilleiden osalta tukea lopettamista. Hyviin elämänhallintataitoihin ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ovat tärkeä osa toimintamallia.

Jenna Alatalo, Nuorisotalo Holvi ja päihdekasvatus

Seuraa Instagramissa @ylivieskannuorisopalvelut

Nuorisonohjaajat osallistuvat koulun arkeen

Kaisaniemen koululla ja Taanilan yhtenäiskoulussa Holvin nuorisonohjaajat tavattavissa viikoittain. Maanantaisin Kaisaniemen koululla ja tiistaisin Taanilan koululla ruokavälituntien aikana klo 10-11.30.

Nuorisonohjaajat edistävät koululla osallisuutta sekä kouluviihtyvyyttä. He kohtaavat ja kuuntelevat nuoria, sekä edistävät oppilasryhmien ryhmäytymistä.

Severi Jalonen, Nuorisotalo Holvi

Jenna Alatalo, Nuorisotalo Holvi ja päihdekasvatus

Seuraa Instagramissa @ylivieskannuorisopalvelut

Ota yhteyttä!

Aho Hannele
kouluyhteisöohjaaja
040 1417 593
Nuorisopalvelut

Hietamäki Tiina
koulunuorisonhjaaja
044 4294 532
Nuorisopalvelut

Niemelä Jenna
koulunuorisotyöntekijä
040 6715 457
Nuorisopalvelut

Opettaja!

Mikäli luokkasi tarvitsisi ryhmäytystä tai jonkin tietyn aiheen teematuntia, ota rohkeasti yhteyttä!

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare