Tilattavat kartat

Keskustan opaskartta.

Painetut kartat

Kaupungintalon infosta on saatavilla ilmaisia painotuotteita kaupunkilaisten käyttöön;

  • Keskustan alueen repäisykartta (palvelut)
  • Ylivieska-Huhmari-Törmälä alueen reitistökartta

Numeerinen aineisto

Maankäyttöpalvelut toimittaa digitaalisia kartta-aineistoja sähköpostin välityksellä suunnittelun lähtöaineistoiksi. Ajantasaisten kartta-aineistojen on katsottu olevan tärkeä osa yksityiskohtaista suunnittelua ja asiakirjojen tarkistamista.

Karttaotteen tai tulosteen saat seuraavista aineistoista, tai niiden yhdistelmistä:

  • asemakaava
  • osayleiskaava
  • asemakaavan pohjakartta
  • kiinteistörekisterikartta
  • johtokartta
  • ortoilmakuva v. 2014
  • laserkeilausaineisto v. 2014

Paperisista- ja numeerisista karttaotteista, sekä karttoihin tehtävistä lisäyksistä (esim. tekstit, rajamitat yms.) laskutetaan Teknisten palveluiden lautakunnan hyväksymän veloituksen mukaisesti. Mahdollisista työtehtävistä ja aikatauluista sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Yhteystiedot

Lepistö Ari
vs. paikkatietoinsinööri
044 4294 412
Tekniset palvelut

Puranen Maria
maanmittausinsinööri
044 4294 247
Tekniset palvelut

Törmänen Jari
kartoittaja
044 4294 469
Tekniset palvelut

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare